Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Dr. Annop signs MOU with Provincial Authorities 2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุม 101 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดย ดร.อรรณพ โพธิสุข (ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา) ปฏิบัติงานแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา จำนวน 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน…

Read More
MoU Signing with Wat Mai Krong Thong High School 2022

✅ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✅ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิชาการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร ตลอดทั้งนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยฯ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี #STIC…

Read More
Wat Phau Saowapa Health Evaluation and Education Project 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการประเมินสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ วัดผู้ไถ่เสาวภา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นอย่างมาก The Faculty of Nursing at St. Theresa International College planned an academic community service project for the Wat…

Read More
Wisdom for Change – KM’s Day 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน KM’s Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Wisdom for Change” ณ อาคารบริหาร ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากทั้ง 5 คณะวิชา ร่วมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอผลงานด้านวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะฯได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ…

Read More
Congratulations Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool!

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ประกาศ ศธ. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool, Dean of the Faculty of Education,…

Read More
STIC signs MoU with World Aviation Center Co. Ltd.

ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา พร้อมทีมผู้บริหาร ต้อนรับนายพัฒทรง อัมพวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 On Tuesday 21st December 2021,…

Read More
Faculty of Humanities and Social Sciences Donate to Saints Foundation for the Blind

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ บริจาคสิ่งของในวันไลออนส์เซอร์วิสเดย์ โดยส่งมอบผ่านคุณจิระพงษ์เพื่อส่งมอบให้กับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) On Saturday October 10, 2021, the Faculty of Humanities and Social Sciences with the assistance of the Lions…

Read More
New Generation Youth, Volunteer Heart to Fight COVID-19 Crisis Project 2021

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมได้บริจาคและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับศูนย์พักคอยฟื้นฟูตำบลบึงศาลและตำบลชุมพล โครงการ “เยาวชนยุคใหม่ หัวใจจิตอาสา สู้วิกฤต COVID-19” โดยได้ทำการส่งมอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 The faculty members, staff and students of the Faculty of Humanities and Social Sciences joined by the…

Read More
Moral and Ethics Camp of the English for Business Communication 2020

The Moral and Ethics Camp of the English for Business Communication Department had brought so much fond memories and learning to all the students from year 1 to year 4….

Read More
English camp at Christasongkroh School

Ten Year 2 English for Business Communication major students planned and organized a mini English camp at Christasongkroh School on Khlong 16. It is in connection with their department’s community…

Read More