Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Thai Aviation Industry Visit 2023

On January 25th, 2023, the Year II & III students along with Aj. Praveen Shaju, Aj. Hariramakrishnan visited the Thai Aviation Industry, Don Mueang District for a study tour. Thai…

Read More
Commencement Ceremony on 23 November 2022

    เก็บตกภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Pictures collection from the Commencement Ceremony on 23 November, 2022. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนอีกครั้ง St Theresa International College once again congratulates all graduates. Facebook Video: https://www.facebook.com/sticpage/videos/481745304055884 YouTube…

Read More
Personality Development Dining Etiquette 2022

On August 29, 2022, 4th year students of the Faculty of Humanities and Social Sciences joined the Personality Development, Social and Dining Etiquette at Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel Led by…

Read More
Real TOEIC English Exit Exam 2022

On August 27, 2022, 4th year students of the Faculty of Humanities and Social Sciences took the English Language Proficiency Test (TOEIC) . which is organized by Center for Professional…

Read More
Exciting Study Tour Takes Aeronautics Students Soaring to New Heights 2022

Hold on to your seats, because on July 1st, 2022, the Year I, II & III students embarked on an exhilarating adventure alongside the esteemed Aj. Praveen Shaju and Aj….

Read More
STIC awarded with “Quality Accreditation”

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสการ “ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.” เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ St Theresa International College is proud to have been awarded with “Quality Accreditation” from the…

Read More
Mr. Aeyaya Jorrod Passes the Highly Competitive Diplomat Examination

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของเรา นายเอ้ยายา จอรถ คณะบริหารธุรกิจ จากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ประกาศผลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยจะเริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป Congratulations to our alumni Mr. Aeyaya Jorrod (graduate of Bachelor…

Read More
STIC signs MoU with World Aviation Center Co. Ltd.

ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา พร้อมทีมผู้บริหาร ต้อนรับนายพัฒทรง อัมพวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 On Tuesday 21st December 2021,…

Read More
STIC Successfully Completes ONESQA External Quality Assurance Assessment 2021

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี อาจารย์สุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจวบ ตรีนิกร…

Read More
STIC Passes COVID19 Safety Audit

ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครนายกที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 Dr. Piyada Wattanasarn,…

Read More