Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
STEM-ED CAREER DAY​ 2020

กิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (CAREER DAY) คณะพยาบาลศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (Career Day) ภายใต้โครงการ Career Academies ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย นำเสนอนิทรรศการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่…

Read More
Study Visit to Sindhorn Midtown Bangkok Hotel 2020

#นักศึกษา ชั้นปีที่​ 2​ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย Dr. Jaun Rodrigo Del Villar หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการศึกษาดูงาน​ โดยเข้าเยี่ยมชม โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 #กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้รับความสนุกสนาน และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบริการลูกค้าในแผนกปฏิบัติการส่วนหน้าของโรงแรม ในแบบ New Normal และได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่แท้จริงจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม 2nd…

Read More
Education​al trip​ to the Air Traffic Control Tower in Hua Hin Airport 2020

#นักศึกษา ขั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย น.ท. สุรัฐ ศรีเดช หัวหน้าสาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ จัดโครงการศึกษาดูงาน โดยเข้าเยี่ยมชม หอบังคับการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน และศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สังกัดสถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศและอากาศยาน ในการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ สื่อสารการบินและการเดินอากาศ ขณะปฏิบัติการจริง เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 During December…

Read More
Education​al trip​ to The Royal Thai Air Force Don Mueang Airport Museum 2020

#นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบิน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาการบิน จัดโครงการศึกษาดูงาน โดยเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 #นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการบินต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมาของกิจการการบินในประเทศไทย เครื่องบินแบบต่างๆ ตั้งแต่ในอดีต ทั้งเครื่องบินพาณิชย์ เครื่องบินของกองทัพอากาศ และอาวุธเครื่องยนต์ของเครื่องบิน รวมถึงการแนะแนวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน 1st…

Read More
Study visit to Koh Nok Pour Island, Donsak, Surat Thani-2020

#นักศึกษา ชั้นปีที่​ 2​ สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร.มาลี ธรรม​ศิริ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ไปศึกษาดูงาน​ โดยเข้าเยี่ยมชม เกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2563 #นักศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ไหว้พระที่วัด ถวายสังฆทาน ปล่อยปู ชมการสาธิตวิธีเลี้ยงปู กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น…

Read More
Spooky Freshmen Night 2020

Congratulations to our STIC Freshmen Prince & Princess 2020 , Mr. Kittikun Nakphonkrang from the Faculty of Nursing and Ms. Surirat Dasri from the Faculty of Education/Humanities and Social Sciences,…

Read More
Welcome teachers from Buriram Province 2020

#คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี อาจารย์สุวัฒน์ เบญจธรรมาธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร. ชัยภัฏ วรรธนะสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครู จำนวน 40 ท่าน ที่เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-15.30…

Read More
Education​al trip to U-Tapao International Airport, Rayong 2020

#นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย น.ท. สุรัฐ ศรีเดช หัวหน้าสาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ จัดโครงการศึกษาดูงาน โดยเข้าเยี่ยมชมหอบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สังกัดกองการบินทหารเรือ เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-13.00 น. #นักศึกษาได้เห็นภาพการปฏิบัติงานจริงของอากาศยานพาณิชย์ การใช้เรดาห์ในการควบคุมอากาศยาน และสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานกับสถานที่จริงและมองเห็นภาพขณะปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 3rd year Air…

Read More
Tax Awareness Day at Khlong 15 Fresh Market

Year 1 , 2 and 3 students from the Department of Accountancy had organised the “Tax Awareness Day” activity on 3 February 2020 at Khlong 15 Fresh market (nearby to…

Read More
Accounting Students Trip to the Bank of Thailand Museum 2020

On 1st February 2020, the Department of Accounting at St. Theresa International College arranged a field trip for the accounting major students – to visit the Bank of Thailand Museum….

Read More