Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
MoU Signing with Mala Sawan Pittaya School Nakhon Nayok

✳️ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✳️ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ การฝึกอบรมและการเข้าศึกษาต่อ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก #STIC #MOU…

Read More
MoU Signing with Wat Mai Krong Thong High School 2022

✅ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✅ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิชาการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร ตลอดทั้งนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยฯ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี #STIC…

Read More
Commencement Ceremony on 23 November 2022

    เก็บตกภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Pictures collection from the Commencement Ceremony on 23 November, 2022. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนอีกครั้ง St Theresa International College once again congratulates all graduates. Facebook Video: https://www.facebook.com/sticpage/videos/481745304055884 YouTube…

Read More
Congratulations Sittichai Thongsuk

Congratulations to the talented student Mr. Sittichai Thongsuk, a 3rd year student of English for Business Communication who has been selected to join the project. “Leadership Development Program” organized by…

Read More
STIC@ThaiFilmArchive – CA students journey in film history 2022

เปิดโลกแห่งภาพยนตร์ไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และต่อยอด หนึ่งในประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน STIC@ThaiFilmArchive Explore the world of Thai Film to inspire the creativity and beyond The experience have never ended only in classroom. —————————————————— วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สาขาสื่อดิจิทัลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา…

Read More
Academic Title Workshop 2022

On November 2, 2022, lecturers in the Faculty of Science and Social Sciences Led by Dean of Assistant Professor Dr. Ubon Dhanesschaiyakupta and Associate Dean, Associate Professor Dr. Buirueng Chuensuwimol…

Read More
BE spends the Day in Bangkok Art and Culture Center 2022

Our year 2 and year 3 English for Business Communication students spent their morning appreciating the art displays placed at Bangkok Art and Culture Center. Our students were accompanied by…

Read More
Wisdom for Change – KM’s Day 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน KM’s Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Wisdom for Change” ณ อาคารบริหาร ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากทั้ง 5 คณะวิชา ร่วมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอผลงานด้านวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะฯได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ…

Read More
BE Day Season 4 (2022)

In the afternoon of September 9th at Joseph Marie Building, students majoring in English for Business Communication and Digital Media from all year levels were gathered to spend some hours…

Read More
Personality Development Dining Etiquette 2022

On August 29, 2022, 4th year students of the Faculty of Humanities and Social Sciences joined the Personality Development, Social and Dining Etiquette at Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel Led by…

Read More