Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
3rd Year Digital Media Students Quality in EGAT Animation Awards 2021

ขอแสดงความยินดีกับ พี่ไปป์ พี่แม็กกี้ พี่อั้ม พี่ก้อง จากทีมอหังการรามกรสะท้านสุริยะจักร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (ภาคกลาง) โครงการ EGAT Animation Awards 2021 Congratulations to 3rd year Digital Media students P’ Pipe, P’ Maggie, P’…

Read More
Digital Media Students Win 2nd Runner Up in Short Film Contest

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล จากโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทยปีที่ 2 หัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Congratulations to the students of Digital Media who participated in the clip contest titled “Drive Fast, Keep Right,…

Read More
HuSo Faculty Meeting for Academic Year 2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง 314 เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานของคณะฯ ในปีการศึกษา 2564 นี้ The Faculty of Humanities and Social Sciences held its first faculty…

Read More
PDCA in TOEIC 2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา (QA และ PDCA) หัวข้อ PDCA in TOEIC โดยนางสาวสุรีรัตน์ ดาศรี นักศึกษา สาขา B.E. ปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ SMB 105 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้หลักการงานประกันคุณภาพและ PDCA ในการวางแผนการศึกษาได้ สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ…

Read More
HuSo Freshman Orientation 2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 1ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ SMB 105 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งแบบ Online และ Onsite เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสถาบันได้อย่างเหมาะสมมีความเข้าใจในการวางแผนการเรียน รู้สึกประทับใจ ภูมิใจ ผูกพัน และรักสถาบันการศึกษาของตนเอง อีกทั้งนักศึกษายังได้รับคู่มือนักศึกษาใหม่เพื่อใช้ศึกษาในการวางแผนการเรียนด้วย June 4,…

Read More
Activities for Intensive 2021

During the Intensive English Program period, the new students for the academic year 2021 majoring in Business for English Communication and Communication Arts have faced some collegiate adjustments.   To help…

Read More
HuSo’s Post-Orientation @GM

Last Wednesday March 3, the Faculty of Humanities and Social Sciences had an online post orientation planned and designed for the graduating students majoring in Business English and Communication Arts….

Read More
Moral and Ethics Camp of the English for Business Communication 2020

The Moral and Ethics Camp of the English for Business Communication Department had brought so much fond memories and learning to all the students from year 1 to year 4….

Read More
English camp at Christasongkroh School

Ten Year 2 English for Business Communication major students planned and organized a mini English camp at Christasongkroh School on Khlong 16. It is in connection with their department’s community…

Read More
STEM-ED CAREER DAY​ 2020

กิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (CAREER DAY) คณะพยาบาลศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (Career Day) ภายใต้โครงการ Career Academies ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย นำเสนอนิทรรศการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่…

Read More