Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Congratulations TOEIC High Scorers 2021-2022

Congratulations to 4th year students of the Faculty of Humanities and Social Sciences for achieving the highest TOEIC scores in the faculty for the academic year 2021-2022.  The top 3…

Read More
STIC Successfully Completes ONESQA External Quality Assurance Assessment 2021

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี อาจารย์สุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจวบ ตรีนิกร…

Read More
STIC Passes COVID19 Safety Audit

ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครนายกที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 Dr. Piyada Wattanasarn,…

Read More
Thai TV Channel 3 Mass Communication Production Seminar 2021

On November 15, 2021, the Department of Communication Arts -Digital Media, under Faculty of Humanities and Social Sciences, through the supervision of Ajarn Maylada Sarutiboworadej, organized a study tour project…

Read More
1st Knowledge Management Day 2021

ดร. เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร อุปนายกสภา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายหลังการระบาดของโควิด-19” ทั้งนี้ เพื่อนำแนวคิดจากการจัดการความรู้ของคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาเผยแพร่กลยุทธ์และเทคนิคเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น…

Read More
Congratulations Ms. Sasina Yotee – High TOEIC Scorer

ผลสอบมาแล้วค่ะ!!! Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศินา โยธี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จากการสอบ TOEIC ปีการศึกษา 2564 กลุ่มที่ 1 โดยศูนย์สอบ TOEIC (Center of Professional Assessment Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้คะแนนสูงสุด 805 คะแนน เก่งมากๆ…

Read More
Faculty of Humanities and Social Sciences arrange English Exit Exam (TOEIC) for 4th year students

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ได้ทำการจัดสอบ English Exit Exam (TOEIC ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การจัดสอบนี้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน โดยจัดสอบ TOEIC ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากลดำเนินการจัดสอบโดยศูนย์สอบ CPA (Thailand) ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการ และทางศูนย์สอบ CPA กำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ สถานที่จัดสอบต้องมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และก่อนเข้าห้องสอบต้องมีการวัดอุณหภูมิ โดยในการจัดสอบนั้น…

Read More
Faculty of Humanities and Social Sciences Donate to Saints Foundation for the Blind

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ บริจาคสิ่งของในวันไลออนส์เซอร์วิสเดย์ โดยส่งมอบผ่านคุณจิระพงษ์เพื่อส่งมอบให้กับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) On Saturday October 10, 2021, the Faculty of Humanities and Social Sciences with the assistance of the Lions…

Read More
Animated Media Seminar 2021

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เสริมทักษะการผลิตสื่อแอนิเมชัน เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 ผ่านทาง Google meet : hxt-tqoj-sji ต้องขอขอบคุณวิทยากรคุณดนุพล จงอริยะกุลที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ On Saturday October 2, 2021, the Digital Media Department organized a seminar…

Read More
Digital Media students participate in True Young Producer Awards 2021 project

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการ True Young Producer Awards 2021 ในหัวข้อ ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’ ในหัวข้อ ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’ ผ่านไปแล้วกับการคัดเลือกผลงานสตอรี่ความดีที่เราอยากจะแชร์ให้รู้ว่ามี ในรอบที่ 2 กับการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 จากทั้งหมด 49 ทีม คัดแล้วให้เหลือ 20 ทีมที่จะได้ไปต่อ เข้ารอบ 20…

Read More