Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Dr. Annop signs MOU with Provincial Authorities 2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุม 101 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดย ดร.อรรณพ โพธิสุข (ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา) ปฏิบัติงานแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา จำนวน 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน…

Read More
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) ประจําปีการศึกษา 2566 (ชุดที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) ประจําปีการศึกษา 2566 (ชุดที่ 2) ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) ระยะที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ปรากฏว่า มีผู้สมัครที่มี คุณสมบัติเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ มีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตร จํานวน 15 คน ดังรายชื่อต่อไป GdipThai2566StudentNameListT2

Read More
Spotlight News
26 APR 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น. เอกสารแนบ

Read More
Thai Aviation Industry Visit 2023

On January 25th, 2023, the Year II & III students along with Aj. Praveen Shaju, Aj. Hariramakrishnan visited the Thai Aviation Industry, Don Mueang District for a study tour. Thai…

Read More
MoU Signing with Mala Sawan Pittaya School Nakhon Nayok

✳️ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✳️ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ การฝึกอบรมและการเข้าศึกษาต่อ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก #STIC #MOU…

Read More
MoU Signing with Wat Mai Krong Thong High School 2022

✅ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✅ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิชาการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร ตลอดทั้งนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยฯ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี #STIC…

Read More
Wat Phau Saowapa Health Evaluation and Education Project 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการประเมินสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ วัดผู้ไถ่เสาวภา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นอย่างมาก The Faculty of Nursing at St. Theresa International College planned an academic community service project for the Wat…

Read More
Commencement Ceremony on 23 November 2022

    เก็บตกภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Pictures collection from the Commencement Ceremony on 23 November, 2022. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนอีกครั้ง St Theresa International College once again congratulates all graduates. Facebook Video: https://www.facebook.com/sticpage/videos/481745304055884 YouTube…

Read More
Academic Title Workshop 2022

On November 2, 2022, lecturers in the Faculty of Science and Social Sciences Led by Dean of Assistant Professor Dr. Ubon Dhanesschaiyakupta and Associate Dean, Associate Professor Dr. Buirueng Chuensuwimol…

Read More