Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Ayuttaya Day Trip 2022

On July the 13th, (Asanha Bucha Day) the Department of English for Business Communication year 1 students under the Faculty of Humanities and Social Sciences were invited by the Faculty…

Read More
CA & BE undergo internal educational quality assessment 2022

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และสาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564ระดับหลักสูตร สรุปผลการตรวจประเมิน ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ได้รับการประเมินที่ 4.40 สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ได้รับการประเมินที่ 4.49

Read More
STIC awarded with “Quality Accreditation”

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสการ “ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.” เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ St Theresa International College is proud to have been awarded with “Quality Accreditation” from the…

Read More
Practical Nursing Graduation Ceremony 2022

วันที่ 26 เมษายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม Joseph Marie โดยมีอาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ร่วมเข้าพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของทุกคน

Read More
Asst. Prof. Dr. Vichian Puncreobutr News Interview 2022

ระจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ในประเด็นการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ว่า การประเมินได้สร้างคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยอย่างไร… #ข่าวมติชนออนไลน์ #การประเมินคุณภาพภายนอก #การพัฒนาการอุดมศึกษา #วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #ยกระดับคุณภาพสู่สากล อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3304874 On April 25, 2022, Asst. Prof….

Read More
Congratulations Top Scorers of Government Teacher’s Examination 2022

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่สามารถสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชครู (ครูผู้ช่วย) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัดโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 Congratulations to our Bachelor of Education (English) graduates who passed the highly competitive exam for a government teaching assistant whereby they will…

Read More
Congratulations Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool!

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ประกาศ ศธ. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool, Dean of the Faculty of Education,…

Read More
Mr. Aeyaya Jorrod Passes the Highly Competitive Diplomat Examination

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของเรา นายเอ้ยายา จอรถ คณะบริหารธุรกิจ จากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ประกาศผลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยจะเริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป Congratulations to our alumni Mr. Aeyaya Jorrod (graduate of Bachelor…

Read More
Love Yourself Inspirational Speech 2022

Words are very strong.  They can either make or break people.  Nowadays that the world is not as nice as it used to be, people who can motivate, words that…

Read More
English Language Skills Showcase 2022

February 15, a day after Valentine’s Day was exclusively scheduled for the Department of English for Business Communication students to array their English language skills in a hybrid platform: held…

Read More