Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

Graduation Day programs in THAI

November 23, 2013   |   Phitsanu Thepthong   |   Spotlight News,

pic1pic2pic3

 

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556    “วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา”

1.  ผู้เข้ารับปริญญาบัตรทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อม

          วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556      ซ้อมย่อย           เวลา 08.00 – 11.00 น.

                                                          ซ้อมใหญ่       เวลา 13.00 – 15.00 น.

          ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อม และจัดขบวนบัณฑิตอย่างครบถ้วนตามกำหนดการ

2.  การฝึกซ้อมใหญ่

          รับครุย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556  เวลา 12.00 – 13.00 น. และใช้ในการฝึกซ้อมใหญ่ในวันดังกล่าวข้างต้น

3.  การแต่งกายในวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

          บัณฑิตปริญญาตรี แต่งกายชุดนักศึกษา

          มหาบัณฑิต แต่งกายสุภาพ

4.  การแต่งกายในวันรับปริญญาบัตร วันที่ 2 ธันวาคม 2556

          ผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร จะต้องสวมครุยและหมวกวิทยฐานะและงดเครื่องประดับที่มีแสงวาว,ตุ้งติ้งและสีฉูดฉาด

  • บัณฑิตหญิงสวมชุดนิสิต กระโปรงดำ ติดกระดุมคอเสื้อ สวมถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายพื้นยางหรือพื้นหนัง ไม่มีโลหะที่พื้นและส้นรองเท้า
  • บัณฑิตชาย       ไว้ผมสั้น ทรงผมเรียบร้อย ไม่ไว้หนวดและเครา สวมเสื้อเชิ๊ตแขนยาวสีขาว กางเกงสแลคสีดำไม่มีลวดลาย เนคไทสีของวิทยาลัยไม่มีลวดลาย สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

  มหาบัณฑิตแต่งชุดสุภาพ กระโปรงไม่ยาวกว่าครุยวิทยฐานะ

 

5. ในวันรับปริญญาบัตร

          บัณฑิตจะต้องรายงานตัววันจันทร์ที่ 2ธันวาคม 2556 เวลา 07.00 น.– 7.30 น.

6. การคืนชุดครุย

          บัณฑิตคืนชุดครุยที่วิทยาลัยโดยตรงกับฝ่ายทะเบียนหลังพิธีประสาทปริญญาบัตร จนถึงวันที่ 10ธันวาคม 2556 หากไม่คืนชุดครุยในวันและเวลาที่กำหนดจะถูกยึดเงินมัดจำจำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

7. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพ บัณฑิตและมหาบัณฑิต

          วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซากำหนดให้มีการถ่ายภาพหมู่ในวันประสาทปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 2ธันวาคม 2556 เวลา 07.30 น.– 08.30 น.

          7.1 ภาพเดี่ยวขณะรับปริญญา (ภาพสี) ขนาด 6”x8”  จำนวน 2 ภาพ

          7.2 ภาพเดี่ยวขณะรับปริญญา (ภาพสี) ขนาด 11”x14” จำนวน 1 ภาพ ใส่กรอบอเด็มโก้
          พิเศษ (ขอบทอง 4 ด้านและปั้มโลโก้สถาบัน และหัวข้อ ด้วยทองเคมี)

          7.3ภาพหมู่สีขนาด 12”x24” จำนวน 1 ภาพ

          7.4CD  1 แผ่น

          7.5 พร้อมจัดส่ง และรับประกันกรอบแตกอันเกิดจากกรณีจัดส่ง

8. กำหนดการในวันซ้อมและวันพิธีการประสาทปริญญาบัตร

            30 พฤศจิกายน         วันซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่

                   08.00-09.00 น.        – ลงทะเบียน

                   09.00-09.30 น.        – ตั้งขบวนแถว เดินเข้าห้องประชุม

                   09.30-11.00 น.        – กิจกรรมซ้อมรับปริญญา

                   11.00-12.00 น.        – พักรับประทานอาหาร

                   12.00-13.00 น.        – รับชุดครุย

                   13.00-15.00 น.        – ซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาบัตร

 

 

2 ธันวาคม 2556       วันประสาทปริญญาบัตร

07.00-07.30 น.        – มหาบัณฑิต และบัณฑิตลงทะเบียน

                    07.30-08.30 น.        – พิธีถ่ายรูปภาพหมู่

                    08.30-09.00 น.        – ตั้งแถวขบวน

                    09.00                     – ขบวนบัณฑิตเข้าห้องประชุม

หมายเหตุ  มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องต่อเวลา

          ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องประชุม

 

9. ในพิธีประสาทปริญญาบัตร อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องประชุมได้
1 ท่าน (ได้มอบบัตรเชิญเข้าห้องประชุมของผู้ปกครอง ในวันซ้อมใหญ่)

 

10.แผนผังบริเวณจัดงาน

                         map1