Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Moral & Ethics Development Project 2022

On August 3, the Faculty of Humanities and Social Sciences held its Moral and Ethics Activity at the JMB Hall. Activities like listening to “How to Save the Electricity” presentation,…

Read More
TOEIC Exhibition 2022

In order to stimulate and promote English language development and assessment with accordance to MHESI regulations and standards, St Theresa International College had held a TOEIC exhibition on Wednesday 3rd…

Read More
FOREST IN OUR HEARTS FOUNDATION 2022

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “จากหนึ่งกล้า…สู่ผืนป่าในใจเรา” จัดโดย มูลนิธิผืนป่าในใจเรา FOREST IN OUR HEARTS FOUNDATION เพื่อนำไปพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานในรอบต่อไป ขอขอบคุณวิทยากร พี่อู๋WinkWink พี่เบสท์ พี่ปุ๋ย ที่มอบความรู้ด้านโปรดักชั่นพร้อมความสนุกสนานอย่างเต็มที่ #FORESTINOURHEARTSFOUNDATION #มูลนิธิผืนป่าในใจเรา  

Read More
Ayuttaya Day Trip 2022

On July the 13th, (Asanha Bucha Day) the Department of English for Business Communication year 1 students under the Faculty of Humanities and Social Sciences were invited by the Faculty…

Read More
Faculty of Humanities and Social Sciences undergo internal educational quality assessment 2022

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ สรุปผลการตรวจประเมิน 4.78  

Read More
Digital Media Receives Compliment from Arisara Khamlamoom 2022

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ได้รับข้อความจากคุณ Arisara Khamlamoom ที่มีความประทับใจและสนใจนักศึกษาในสาขาวิชาสื่อดิจิทัลมาร่วมทำงาน เพราะในปีการศึกษา 2564 ได้เข้าร่วมงานกับทีมงานของสาขาในการถ่ายทำโครงการนครนายกชาแนล รายการเที่ยวตามเซนต์ Ep1 ตอน ตลาดต้นไม้ คลอง 15 ทางสาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้โอกาสแก่นักศึกษา  

Read More
CA & BE undergo internal educational quality assessment 2022

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และสาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564ระดับหลักสูตร สรุปผลการตรวจประเมิน ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ได้รับการประเมินที่ 4.40 สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ได้รับการประเมินที่ 4.49

Read More
STIC awarded with “Quality Accreditation”

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสการ “ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.” เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ St Theresa International College is proud to have been awarded with “Quality Accreditation” from the…

Read More
Practical Nursing Graduation Ceremony 2022

วันที่ 26 เมษายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม Joseph Marie โดยมีอาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ร่วมเข้าพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของทุกคน

Read More
Asst. Prof. Dr. Vichian Puncreobutr News Interview 2022

ระจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ในประเด็นการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ว่า การประเมินได้สร้างคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยอย่างไร… #ข่าวมติชนออนไลน์ #การประเมินคุณภาพภายนอก #การพัฒนาการอุดมศึกษา #วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #ยกระดับคุณภาพสู่สากล อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3304874 On April 25, 2022, Asst. Prof….

Read More