Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ

March 23, 2020   |   admin   |   Faculty of Nursing Science News, Spotlight News,

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา ภายใต้ “โครงการเยาวชน คนสร้างชาติ” (รุ่นที่ 1) ซึ่งจัดขึ้นโดย โครงการคืนคุณแผ่นดิน ให้มีการรับสมัครและคัดเลือกกิจกรรมของนักศึกษาที่ดีเด่น ในมิติทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และสุขภาพ โดยมีคณะนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันจัดกิจกรรมและส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

คณะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 5 คน และ นักศึกษาพยาบาล 3 คน ได้รับการคัดเลือกจากคณะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 13 สถาบัน ให้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านสุขภาพ โดยได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2563

ระหว่างการลงพื้นที่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้ดำเนินกิจกรรมเด่นดังต่อไปนี้ 1. ประชุมผู้นำชุมชนและ อสม. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และกิจกรรมที่ต้องดำเนินงาน 2. ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 3. สาธิตการเรียกทีมช่วยฟื้นคืนชีพด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 4. การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเพื่อป้องกันสมองเสื่อม การหัวเราะเพื่อการบำบัด และการรำผ้าขาวม้า
ทางคณะนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนบ้านวัดขวาง ที่ได้ร่วมมือดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีจนกระทั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนต่อไป