ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 2)

ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาที่ 2/2565

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 2)  อ่านเพิ่มเติม

บันทึกแนบท้ายประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (รุ่น 9 ปีการศึกษา 2565) (ระยะที่ 2)
(Graduate Diploma Program in Teaching Profession) อ่านเพิ่มเติม