ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
วันเสาร์ที่12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
……………………………………………………………………
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาค
ภาษาไทย) ระยะที่1 ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หรือนำเสนอ
ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ดังรายชื่อต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม…