ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ สมัครรอบ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) (สมัครรอบ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 31 มีนาคม 2565) ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. (รายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์และลิ้งค์ห้องสอบ คลิก)