ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับโปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษาระดับสูง นับเป็นสถาบันที่นำเสนอในเรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยที่น่าพึงพอใจ

ในฐานะที่เป็นองค์กรการเรียนรู้องค์กรหนึ่งที่มีความกระตือรือร้น และเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการเพื่อการทำงานที่มีความสำคัญอยู่มากทางคณะอาจารย์จึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการธุรกิจที่มีความสามารถและมีทัศนคติการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักสำคัญรวมทั้งมีความเป็นมือมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษาได้ถูกจัดขึ้นและกำกับโดยคณาจารย์ของคณะที่มีคุณภาพสูงของวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธุรกิจของบริษัทนานาชาติทั่วโลก โดยผ่านความร่วมมือของวิทยาลัยกับสถาบันหรือบริษัททั้งในท้องถิ่นและในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอาทิ บริษัทการบินไทย บริษัทขนส่งสินค้า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและโรงแรมสวิสการ์เด้นโฮเทลแอนด์เรสซิเดนในประเทศมาเลเซีย

บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเป็นบัณฑิตที่มีความมั่นใจในสายอาชีพของงานที่เลือก เพราะก่อนจบการศึกษาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษา ได้รับการฝึกงานหรืออบรมดูงาน เพื่อรับประสบการณ์ตรงของโลกแห่งความเป็นจริงที่มากมายและแตกต่างกัน รวมทั้งวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือและเป็นพันธมิตรหุ้นส่วนของความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเพื่อทำให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะได้รับการพัฒนาและทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล