ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์ของเรา

วิทยาลัยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวนวัตกรรมและบริหารงานอย่างมืออาชีพสำหรับในช่วงเวลาที่สำคัญต่างๆ และจะมีการแข่งขันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของภาคธุรกิจด้านการศึกษาอีกด้วย

ภารกิจของเรา

ภารกิจของวิทยาลัยเราก็คือการพัฒนานักศึกษาให้เรียนสำเร็จเป็นผู้นำทางธุรกิจและเป็นผู้ผลิตด้วยมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจและภาคสังคมในอนาคตโดยการศึกษาผ่านระบบข้อมูลเชิงลึกในการปฎิบัติงานบริหารจัดการขั้นสูงและโดยสร้างความผูกพันระหว่างชุมชนทางวิทยาลัยของเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวอยู่แถวหน้าทางด้านบริหารจัดการภาคธุรกิจแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั่วโลก