ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

งานวิจัย

2564

Digital Media In Interpersonal Communication: A Thai Youth Perspective

Solid State Technology Volume: 64Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 7467-7483

Khomson Suebsaeng, Chirattana Greewong, Tikampon Pupanna ,Uraiporn Tongnok

Read article


2563

Model of Day-Care Service Center for the Elders in Thailand

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 6258-6262

Vichian Puncreobutr,Vipa Pengsa-ium,Boonruang Chunsuvimol,Jitrapun Pusapukdepop

Read article


Model of the Elderly Care Platform in Thailand

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 6263-6267

Vipa Pengsa-ium,Vichian Puncreobutr,Prachuab Trinikorn,Boonruang Chunsuvimol

Read article


The Applied Model of Creating the Youth’s Gratitude: Case Study of the Phuan People at Pak-Phli District, Nakhon Nayok Province, Thailand

Psychology and Education (2021) 58(3): pp 4251-4256

Vichian Puncreobutr,Boonruang Chunsuvimol,Samrong Koonawoot,Kingkeaw Sangpaew,Arunwaratchaya Bayolsineesayom

Read article


The Relationship Between The Behaviors In Using Social Media Use And The Change In Social Behaviors Of Secondary Education School Students In Thailand

Solid State Technology Vol. 64 No. 1 (2021) pp 1848 - 1861

Dr. Lo Van Louis Serrano,Melada Sarutworadej,Prisana Khampoosiri,Kameelah Sawee

Read article


The Design of real Estate Housing Project in Bangkok and the Metropolitan, Thailand for the year 2021

i-manager’s Journal on Management, Vol. 15 lNo. 1 lJune - August 2020 pp 19-25

Vichian Puncreobutr,Jitrapun Pusapukdepop,Ubon Dhanesschaiyakupta,Mark Anthony Pa-alisbo,

Read article


2562

การพัฒนาแบบประเมินความสุขของผู้ปกครองผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติก

วารสารการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 146-161

ผศ.ดร.สมดี อนันต์ปฎิเวธ

Read article


An Analytical study of Cultural Intermediating through the Select Tales of the Mahabharata

International Journal of Psychosocial Rehabilitation vol.24 Issue 05,2020 pp 6799-6806

Dr. Nitin Malhotra

Read article


Elements of Child Psychology in Alice Munro’s “Deep-Hotel”: An Overview

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020 pp 206-212

Dr. Nitin Malhotra

Read article


Applying the Audiolingual Method to Teach Basic Spoken English to Informal Workers

Anthropology of education ejournalVol. 4, No. 39: Jun 5, 2019 pp 1-5

Boonruang Chunsuvimol,Paweenai Boonpok

Read article


Factor Influencing the Adoption and Integration of ICT in Teaching among Foreign Teachers in Thailand

i-manager’s Journal of Education Technology Vol 16 No 1 April – June 2019

Doctor Telesita Rubang , Mark Anthony, Allanic Omega Rose

Read article


Factors Affecting Intention to Buy and Evaluation of Perceived Risks of E-Commerce Products

eBusiness and eCommerce eJournal vol. 11 No. 35 05 jun 2019 pp 1-5

Ampon Dhamcharoen, Khomson Suebsaeng, Somjate Waiyakarn

Read article


2561

The Design of High-rise Buildings in Smart Cities of Thailand

International Political Economy: Investment & Finance eJournal Vol 7, Issue 79, May 14, 2019 pp 1-6

Wongduean Chanragsa , Philip Amos, Vichian Puncreobutr, Jitrapun Pusapukdepop

Read article


Correlation between Channels of Perceiving the Information and the Characteristic of Perception about the PM 2.5 Pollution in Bangkok, Thailand

Information Systems: Behavioral & Social Methods eJournal Vol 11, Issue 15, March 29, 2019 pp 1-5

Budsayarat Puncreobutr , Rangsiphon Plianphan, Somjate Waiyakarn , Prisana Kumpusiri

Read article


Correlation between Lunch Project Management and the Nutrition Condition of the Primary School Children in Tak Province, Thailand

Sociology of Education eJournal Vol 2, Issue 4, January 08, 2019 pp 1-4

Panida Klosawasdi , Rangsiphon Plianphan,Ubon Dhanesschaiyakupta, Supawan Manosoontorn

Read article


The Status of K to 12 Basic Education Program in the Philippines: A Reference for Teachers’ Twenty-First Century Skills Development Plan

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Volume 4, Number 1, 2018 pp 1-19

Mark Anthony Cenas Pa-alisbo

Read article


Exploring Gender in the Selected Short Stories of Rabindranath Tagore

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Volume 4, Number 2, 2018 pp 58-66

Saikat Banerjee

Read article


The Correlation between the Using of English Language for Business Communication and Applying in e-Commerce of the Students in Thailand

eBusiness & eCommerce eJournal Vol 10, Issue 37, October 24, 2018 pp 1-3

Arellado Ma Arlen Forro,Philip Amos,Payom Wongsansri , Bangsan Grace Calugan

Read article


2560

Lifestyle and the Power of Likay Hulu (Thai Traditional Dramatic Performance) in Chumphon Sub-District, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province

Anthropology of Religion eJournal Vol 3, Issue 32, May 14, 2018 pp 1-5

Maylada Sarutibawordej, Kameelah Sawee

Read article


Image Building of the Durian Mask Singer Winner in the First Year of the Mask Singer Show

Aesthetics & Philosophy of Art eJournal Vol 10, Issue 3, January 30, 2018 pp 1-5

Kantapong Sawangjirawit

Read article


Effectiveness of the Audiolingual Method: A Review of Research in Thailand Through 2017

Cognitive Linguistics: Cognition, Language, Gesture eJournal Vol.10, No.18: 22 May 2018 pp 1-3

Boonruang Chunsuvimol

Read article


The Extent of Implementation of Enhanced Basic Education Program and Its Correlates

Leadership Educator: Courses Cases & Teaching eJournal Vol. 10, No 2: Jan 17, 2018 pp1-4

Mark Anthony Cenas Pa-alisbo

Read article


Managing Conflicts in a Multicultural Organization: A Perspective of Educators

International Management of organization & People eJournal Vol. 10, No. 2: Jan 16, 2018 pp 1-4

Yongyut Khamkhong, Nieves Peniero Tayco

Read article


The 21st Century Skills and Job Performance of Teachers

Journal of Education and Practice Vol.8, No.32, 2017 pp 7-12

Mark Anthony Pa-alisbo

Read article


Developing English Proficiency Among Thai Students: A Case Study of St. Theresa International College

Linguistic Anthropology ejournal Vol. 3, No. 1: Jan 8, 2018 pp 1-5

Yongyut Khamkhong, Tamapn Silychee

Read article


Buddhist School: An Effort to Revive Religious Influence on Thailand’s Education

Philosophy of Religion eJournal Vol.10, No. 25: Oct 12, 2017 pp 1-3

Yongyut Khamkhong

Read article


Education in Thailand: Past, Present and ASEAN Integration

Anthropology of Education eJournal Vol.2, No.112: Sep 25, 2017 pp 1-4

Yongyut Khamkhong

Read article