ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

วิสัยทัศน์และภารกิจหรือพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเรา

คณะพยาบาลศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานพยาบาลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าของสุขภาพที่ดีที่สุดทั้งในชุมชนท้องถิ่นและระดับโลก เรา “มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากลเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับจากสังคมและประชาคมอาเซียน”

 

ภารกิจหรือันธกิจของเรา

เป้าหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ก็คือการฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นพยาบาลมืออาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำนวนมากของสังคมและการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการให้บริการสุขภาพของประชาชนสำหรับชุมชนระดับชาติและระดับนานาชาติ