ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์

การให้ความรู้ความตระหนักในเรื่องของการสาธารณสุข หรือการดูแลสุขภาพของประชาชนนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพที่ผู้คนต้องเผชิญอยุ่ทั่วโลก ประชากรผู้มีอายุมีจำนวนเพิ่มสูงมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและมีการระเบิดเกิดขึ้นมาของอารยธรรมความเจริญ ความเป็นเมืองurbanizationมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการเกิดโรคระบาดใหม่ๆเความเกี่ยวข้องหรือความกังวลใจในเรื่องสุขภาพของประชาชนก็มีเพิ่มมากขึ้นตามมา ทำให้มีแรงผลักดันหรือจูงใจที่จะทำให้มีความเจริญก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของยาป้องกันโรคและการรักษาโรค

จากข้อมูลสุขภาพด้านโภชนาการ ไปจนถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส ดังนั้นข้อมุลสุขภาพของประชาชนหรือการสาธารณสุข จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยที่รุนแรงและพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีอย่างสม่ำเสมอ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากในการฝึกอบรมนักศึกษาในการนำเสนอแก้ไขปัญหาประเด็นสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อทั่วราชอาณาจักรไทยและในกลุ่มประชาคมระหว่างประเทศ ทั้งนี้โดยผ่านความเป็นเลิศในเรื่องการวิจัยและการบริการสาธารณะ

คณะสาธรณสุขศาสตร์ของเราทำหน้าที่ในการที่จะเปลี่ยนประชากรให้มีพื้นฐานความรู้ทางสาธารณสุข แล้วนำ ไปเป็นกลยุทธ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในเรื่องของความพิการและการระบาดของโรค

ในขณะนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์มีสองหลักสูตรที่นำเสนอคือ:

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (วิชาเอกอนามัยชุมชน)
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในสาขาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความยืดหยุ่นของปริญญาตรีวิทยาศาสตร์โปรแกรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ของวิทยาลัยเรานั้นได้เตรียมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อมการทำงานของสหสาขาวิชาชีพสุขภาพของประชาชน หรือการสาธารณสุขศาสตร์สำหรับอนาคตในวันนี้และวันพรุ่งนี้

ส่วนปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นั้นได้รับการออกแบบในการฝึกอบรมนักศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและสอนให้นักศึกษาได้เรียนกลยุทธ์การป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นของการขู่คุกคามชีวิต อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับคลินิกอีกหลายแห่งในชุมชน รวมทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีโอกาสโอกาสในการรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ สภาพความเป็นจริงของโลกในปัจจุบัน รวมถึงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อประชากรในโลกทุกวันนี้อีกด้วย