ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

งานวิจัย

2563

Model of Day-Care Service Center for the Elders in Thailand

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 6258-6262

Vichian Puncreobutr,Vipa Pengsa-ium,Boonruang Chunsuvimol,Jitrapun Pusapukdepop

Read article


The Applied Model of Creating the Youth’s Gratitude: Case Study of the Phuan People at Pak-Phli District, Nakhon Nayok Province, Thailand

Psychology and Education (2021) 58(3): pp 4251-4256

Vichian Puncreobutr,Boonruang Chunsuvimol,Samrong Koonawoot,Kingkeaw Sangpaew,Arunwaratchaya Bayolsineesayom

Read article


Influences of COVID-19 on Environment and its Impact on Community health in Thailand

International Journal of Pharmaceutical Research | Jan - Mar 2021 | Vol 13 Issue 1 pp 5382-5391

Vijaya Bhaskara Reddy M.,Siriron Sutawatnatcha,Sasikara P. Reddy ,Suttipat Sirirat

Read article


The Roles Of Village Public Health Volunteer (Vphv) Conducting The Prevention And Reduction Of The Covid-19 Pandemic In Pattani Province.

Psychology and Education (2021) 58(3): 1997-2003 pp 1997-2003

Kameelah Sawee,Manas Ranjan Behera,Somporn Naklang,Kingkeaw Sangpaew

Read article


Backward Approach and the Management of COVID-19 Second Outbreak in Thailand

Psychology and Education (2021) 58(3): 1997-2003 pp 2003-2016

Suree Nung-Alee,Manas Ranjan Behera,Samrong Koonawoot,Budsayarut Puncreobutr

Read article


A Feasibility Study for Investing on an Elderly Care Center in Thailand

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.2 July-December 2020 pp 15-25

Vichian Puncreobutr,Jitrapun Pusapukdepop,Vipa Pengsa-ium,Rangsan Padungtham

Read article


The Design of real Estate Housing Project in Bangkok and the Metropolitan, Thailand for the year 2021

i-manager’s Journal on Management, Vol. 15 lNo. 1 lJune - August 2020 pp 19-25

Vichian Puncreobutr,Jitrapun Pusapukdepop,Ubon Dhanesschaiyakupta,Mark Anthony Pa-alisbo

Read article


The Development of a program to modify Health promoting Behaviors of the elderly by apply the theory of selfefficacy together with teaching and counseling for the elderly in rural communities.

Journak of Critical Reviews vol 7 issue 19 2020 pp 8793-8798

Samrong Koonawoot,Somporn Naklang,Felicitas Calugan Boleyley

Read article


Occupational Exposures to paints and Henatological alterations among Painters in Thailand

Journak of Critical Reviews vol 7 issue 19 2020 pp 8787-8794

Rattanathorn Intarak,Chompusakdi Pulket,Srichant Uthayopas

Read article


2562

Health Care and Economic Perspectives of Hydroponic Vegetables in Ongkharak Nakhon Nayok Thailand

International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2752-2759

Vijaya Bhaskara Reddy, Somboon Boonyakiat, Sourabh Singha Roy, Dr. Alfledo C. Espejo, Phattaradanai Dongsungnoen, Worapote Siriwunsaku

Read article


Impact of Tourism Activities on Water Pollution and Tourist Attractions in Koh Larn Beach Pattaya Thailand

International Journal of Advanced Science and Technology Vol,29 No.1 2020 pp 1517-1522

Hazanal Rashid Khan, Warairat Somphong, Somporn Naklang, Nantawit Boondesh , Dr. Porthip Layanan

Read article


Transplantation of Mesenchymal stem cells in Treating Patients with Severe COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis

Journal of Clinical & Experimental Immunology Vol 5 Issue 3 pp 136-141

Attapon Cheepsattayakorn, Ruangrong Cheepsattayakorn

Read article


Malignant Pleural Mesothelioma: Current Perspective

Journal of Lung, Pulmonary & Respiratory Research 7(2): pp 39-44

Attapon Cheepsattayakorn, Ruangrong Cheepsattayakorn, Dr.Supawan Manosoontorn, Dr.Vijaya Bhakskara Reddy
Mutha

Read article


Low-dose computerized tomography in lung cancer screening

Journal of lung, Pulmonary& Respiratory Research 6(4), 2018 pp 87-89

Attapon Cheepsattayakorn

Read article


Hematological Alterations among quarry workers Exposed to granite in Thailand

International research journal Pharmacy Vol 15 No 3 2020 pp 167-176

Vijaya Bhakskara Reddy

Read article


Effect of silica dust on antioxidant enzymes in Granite workers

International research journal Pharmacy 11 (5), 2020pp 333-339

Vijaya Bhakskara Reddy, Jitrapun Pusapukdepop, Supawan Manosoontorn, Ponrtip Layanan

Read article


Development and Mapping of Noise Risk Zones in Neighbourhoods Along Saensaep Canal: Revealing the Public Health Burden of Water Transport in Bangkok

"Nature Environment and Pollution Technology p-ISSN: 0972-6268 Vol. 18 No. 2 pp. 645-650 2019 "

Rattanathorn Intarak , Tewelde G. Foto, Vasim A. Khatik†

Read article


2561

Information Use for Diabetes and Hypertension Prevention and Control at Health Promoting Hospital level

International Research Journal Pharmacy 2019 Vol 10 Issue 4 pp 1-5

Supawan Manosoontorn,Jintrapun Pusapukdepop

Read article


The Correlation Between Playground Management and the Safety in the Primary School, Pathumthani Province, Thailand

Educational Organization eJournal Vol 2, Issue 3, January 10, 2019 pp 1-3

Panida Klosawasdi,Ubon Dhanesschaiyakupta,Suttipat Sirirat,Payap Sarinonpinig

Read article


Impact of KAP on spinal stenosis patients in Ongkharak Thailand

Indian Journal of Natural Sciences Vol.9 Issue 53 April 2019 pp17309-17312

Sasikara P.Reddy Mutha, Rattanathon Intarak, Pornthip Layanan

Read article


Knowledge Attitude and Practices of Diabetic patients in Ongkharak Thailand

Indian Journal of Natural Sciences Vol.9 Issue 53 April 2019 pp 17321-17324

Sasikara P.Reddy Mutha,Tewelde G Foto, Samrong Koonawoot, Prasert Laobusnanat

Read article


Investing in the Construction of High-Rise Buildings in the Savan-Seno Special Economic Zone of Lao PDR, According to the Sufficient Economic Theory

Built Environment eJournal Vol 8, Issue 38, May 24, 2019 pp 1-6

Vichian Puncreobutr ,Jitrapun Pusapukdepop , Vipa Pengsa-ium, Sourabh Singha Roy

Read article


The Design of High-rise Buildings in Smart Cities of Thailand

International Political Economy: Investment & Finance eJournal Vol 7, Issue 79, May 14, 2019 pp 1-6

Wongduean Chanragsa , Philip Amos, Vichian Puncreobutr, Jitrapun Pusapukdepop

Read article


Diversity of Algae in the Nakhon Nayok Canal of Thailand

Indian Journal of Natural Science Vol.9 Issue 53 April 2019

Jai Shanker Pilai, Bangsan Grace Calugan, Felicitas Boleyley

Read article


Bridging Social Issues and local Community through Service Learning

Anthropology of Education eJournal Vol. 4 No. 15 Feb 25, 2019 pp 1-6

Janet Casta , Bangsan Grace Calugan, Felicitas Boleyley

Read article


Study of behavioral changes of the elders after applying KAP theory with teaching and providing counseling in health care Programmer of Thanyaburi district Pathum Thani Province Thailand

International Research Journal of Pharmacy 2019 10 (5) pp 1-5

Samrong Koonawoot

Read article


Prevalence of Pathogenic Organisms in Meat Samples of Ongkharak Nakhonnayok Thailand

International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research Vol 10 Issue 5 pp 1000-1007

Vijaya Bhaskara Reddy

Read article


Isolation of Ampicillin Resistant Plasmids of Streptococcus mutans from Dental Carries and Non Caries Individuals

Indian Journal of Natural Sciences Vol.9 Issue 50 October 2018 pp 14499-14503

Tewelde G Foto, Jai Shanker Pillai H

Read article


Experiential learning: Food Choices of thai Local Mixed Dish and One Plate Dish among College Students

Anthropology of Education eJournal Vol. 3, No. 49: Jun 25 2018 pp 1-5

Utoomporn Sittisingh

Read article


Correlation between Empowering the Leader of Elderly Community and the Elders’ Quality of Life in Sanunrak Municipality, Pathumthani, Thailand

Applied & Practicing Anthropology eJournal Vol 4, Issue 6, January 18, 2019 pp 1-6

Panida Klosawasdi , Rangsiphon Plianphan, Ubon Dhanesschaiyakupta,Supawan Manosoontorn

Read article


Correlation between Lunch Project Management and the Nutrition Condition of the Primary School Children in Tak Province, Thailand

Sociology of Education eJournal Vol 2, Issue 4, January 08, 2019 pp 1-4

Panida Klosawasdi , Rangsiphon Plianphan,Ubon Dhanesschaiyakupta, Supawan Manosoontorn

Read article


2560

Study on Behavioral Change of Farmers in using Pesticide for Rice farming in Nakhon Nayok Province, Thailand

Indian Journal of Natural Sciences Vol. 8 Issue 47 April 2018

Rattanathon Intarak

Read article


Streptomyces consortium for Enhanced Degrdadtion of AZO Blue Dye

Journal of pure and applied microbiology Vol.12 No. 1 2017

Jai Shanker Pilai H P

Read article


Optimization of Process Conditions for Effective Degradation of Azo Blue Dye by Streptomyces DJP15

Journal of pure and applied microbiology Vol.11 No. 4 2017 pp 1-9

Jai Shanker Pilai H P

Read article


Molecular characterization of Escherichia coli from pork meat by whole cell protein finger printing

Journal of pure and applied microbiology Vol.11(4) December 2017 pp 2045-2049

Vijaya Bhaskara Reddy

Read article


Study on Prevalence of Campylobacter jejuni and Escherichia coli in Pork Meat Samples of Sananrak Municipality, Thailand

Indian Journal of Natural Sciences Vol. 8 Issue 47 April 2018 pp 13753-13758

Pornthip Layanan,Rattanathon Intarak,Prasert Laobusnanat,Sasikara P.Reddy Mutha

Read article


Occupational and Environmental Impacts of Granite Quarry Activities in Chittoor District of Andhra Pradesh, India

Human Health & Disease eJournal Vol. 1, No. 13 : Dec 20, 2017 pp 1-3

Nantawit Boondesh,Vijaya Bhaskara Reddy,Sandul Yasobant

Read article


The Development of a Rabies Free Area Model in Bangkok, Thailand

Indian Journal of Natural Sciences Vol. 8 Issue 47 April 2018 pp 13746-13752

Pornthip Layanan,Dinesh Selvem S,Samrong Koonawoot,Kingkeaw Sangpaew

Read article


Self Health Care Model of Monks with Hypertension in Bangkok, Thailand

Indian Journal of Natural Sciences Vol. 8 Issue 47 April 2018 pp 13739-13745

Pornthip Layanan,Dinesh Selvem S,Samrong Koonawoot,Somporn Naklang

Read article


Impact of North Bangkok Urban-Fringe on water quality of rangsit Canal- A geospatial and multivariate characterization

Eco. Env. & Cons. 24 (February Suppl.) : 2018; pp. (S72-S82)

Tewelde Gebregio Foto

Read article