ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (KM) เป็นกระบวนการในการสร้าง ใช้ แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ และข้อมูลของสถาบัน ถือเป็นกลยุทธ์ในการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสถาบันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน การส่งเสริมนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น