ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

อ. นวรัตน์ ปลื่มสติ (แหม่ม)
อ. วิภาวิณี สังข์ธาดา (จูน)
อ. วิลาณี พวงจันทร์ (บี2)
อ. ดิษฐวัฒน์ ทวียศเดชานันท์
อ. ฐิติณี บุญชัย (นิดหน่อย)
อ. อธิคม สันทัดอนุวัตร (ตึ้ง)
อ. สายฟน ทรวดทรง (เจิน)
อ. นรินทร์ ปากเกร็ด (แจ้)
อ. อนันตศักดื ชูเลิศ (อั๋น)
อ. สุภัคดี พงศ์อุดมทรัพย์
อ. ธีระชัย รัตนธรรม (อ้น)
อ. กัณพสิษฐ์ โพหมสี (เบล)
อ. ฐิดาภา อินทร์ทิพย์
อ. เกียรติกร สินไชย (กร)
อ. วชิราภรณ์ วงศ์กันยา (แพท)
อ. อัฐวุฒิ ศิริธร (อ๊อฟ)
อ. พีราณิศ ศิริธร (ผักบุ้ง)
อ. ปาณนธี ด่วงบุหงา (กานต์)
อ. เกรียงไกร ทองเพ็ชร
อ. ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน (เฉิน)
อ. บุญยรัตน์ โยคะสิงห์ (เป้)
อ. เสฐพิสิษฐ์ มณีรัตน์ (โซ่)
อ. กมลวรรณ เจริญทรัพย์สกุล (ลี่)
อ. เดชวุฒิ ไชยรัตน์ (เจษ)
อ. วิฑูรย์ ใยโท (ทูรย์)
อ. ศรายุทธ จันทรา (นโม)
อ. ณัฎฐกิตติ์ สุวรรณัง (กีต้าร์)
อ. นรินทร์ โพธิบุบผา (ปั๊ม)
อ. กรกช กุหลาบศรี (แคปหมู)
อ. ยุทธนา ยาสุข
อ. ณภัคญาดา สังข์ทอง (วิ)
อ. อัญชิสา ประสงค์สุข
อ. พิเชษฐ์ ชื่นเกตุ (เชษ)

ติดต่อเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:
Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:
Subject / หัวข้อ:
Message / ข้อความ: