ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ที่จะคอยดูแล ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียน

อ.ปรัชญา อมรทัตกุล (อาร์ท)
อ.ฐิติณี บุญชัย (หน่อย)
อ.อธิคม สันทัดอนุวัตร (ตึ้ง)
อ.สายฝน ทรวดทรง (เจิน)
อ.นรินทร์ ปากเกร็ด (แจ้)
อ.อนันตศักดิ์ ชูเลิศ (อั๋น)
อ.ศุภกฤต แสงวงศ์ (นนท์)
อ.เกียรติกร สินไชย (กร)
อ.วชิราภรณ์ สินไชย (แพท)
อ.อัฐวุฒิ ศิริธร (อ๊อฟ)
อ.พีราณิศ ศิริธร (ผักบุ้ง)
อ.พิเชษฐ์ ชื่นเกตุ (เชษฐ์)
อ.ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน (เฉิน)
อ.บุญยรัตน์ โยคะสิงห์ (เป้)
อ.ศรายุทธ จันทรา (นะโม)
อ.วิฑูรย์ ใยโท (ทูรย์)
กฤตชญา สุวรรณัง (กีต้าร์)
อ.คณิศร สังข์ธาดา (ฟล๊ค)
อ.ธนัฏฐา สังข์ธาดา (จูน)
อ.นิธิวดี หังสวนัส (ไอซ์)
อ.ณัฐวุฒิ ธรรมมาพานิช (เอ็ม)
อ.ธนศุภกฤต ชาวเหนือ (เวย์)

ติดต่อเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:
Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:
Subject / หัวข้อ:
Message / ข้อความ: