ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

English version

ประกาศ เรื่องขอจบ/สำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้ยื่นแบบคำร้องขอจบ/สำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ห้องทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้ ในวันเวลาทำการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 8.00-17.00 น.
สามารถติดต่อเช่าชุดครุยได้ที่ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00-17.00 น. และวันเสาร์ 8.00-12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 037-349933-5 Email : reg@stic.ac.th .

ดาว์โหลดเอกสาร
เอกสารที่ต้องแนบ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุชื่อโรงเรียนเดิม
  2. รูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว 3 รูป