ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร


ประกาศ
เรื่อง กำหนดการรับปริญญาบัตร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ประจำปีการศึกษา 2560

    กำหนดงานรับปริญญา วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม St. Mary
โดย พณฯอาร์คบิชอป พอล ชาง อิน-นัม (Archbishop Paul Tschang In-Nam Apostolic Nuncio to Thailand) เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย
    อันเนื่องมาจากที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้กำหนดจัดงานรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 โดยทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แต่ด้วยพระภารกิจใหญ่หลวงในระยะนี้ พระองค์หญิงฯ จึงไม่สามารถเสด็จได้ในช่วงเวลาที่ทูลเชิญพระองค์ท่านไป
    ทันทีที่ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง วิทยาลัยฯ จึงได้ไปกราบเรียนเชิญ พณฯเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และบัดนี้ พณฯได้กรุณาตอบรับมาแล้ว โดยให้จัดงานรับปริญญาขึ้นในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม St. Mary จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
    อนึ่ง สำหรับการฝึกซ้อมรับปริญญา ให้บัณฑิตมาซ้อมรับปริญญาในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
    สำหรับบัณฑิตที่ได้ชำระเงินค่าเข้าร่วมรับปริญญาเพิ่มอีก 1,500 บาท สามารถมาขอรับเงินจำนวนดังกล่าวคืนได้ในวันเดียวกับที่มาฝึกซ้อมรับปริญญา

ดาวน์โหลดคู่มือข้อปฏิบัติบัณฑิต
ดาวน์โหลดคู่มือ


การชําระค่าลงทะเบียน

  1. กรณีคืนชุดครุยให้เตรียมเอกสาร คือ
    1. ใบเสร็จรับเงิน
    2. สำเนาสมุดบัญชีของบัณฑิต
    3. สำเนาบัตรประชาชน ยื่นที่คณะพยาบาล
  2. กรณีชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ให้ส่งสำเนาใบโอนมาที่ Line ID:sticfinance
    หรือติดต่อฝ่ายการเงิน เบอร์โทรศัพท์037-349933-35ต่อ113,061-5356492, 063-5394492

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม โปรดกรอกข้อมูลและตอบกลับแบบตอบรับการเข้าร่วม

แล้วสแกนส่งมาที่อีเมล reg@stic.ac.th

หรือ ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

งานทะเบียนและวัดผล (แบบตอบรับปริญญา)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1 หมู่6 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
26120

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วม