ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร


ตามที่วิทยาลัยได้ทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาแล้วนั้น ทางสำนักงานพระราชวังได้รับทราบแล้ว ให้วิทยาลัยยืนยันวัน และเวลา ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม
ทั้งนี้ วิทยาลัยจะแจ้งให้บัณฑิตทราบเร็วที่สุดที่ได้รับการตอบรับเป็นทางการจากสำนักพระราชวัง

การชําระค่าลงทะเบียน

  1. กรณีคืนชุดครุยให้เตรียมเอกสาร คือ
    1. ใบเสร็จรับเงิน
    2. สำเนาสมุดบัญชีของบัณฑิต
    3. สำเนาบัตรประชาชน ยื่นที่คณะพยาบาล
  2. กรณีชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ให้ส่งสำเนาใบโอนมาที่ Line ID:sticfinance
    หรือติดต่อฝ่ายการเงิน เบอร์โทรศัพท์037-349933-35ต่อ113,061-5356492, 063-5394492

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม โปรดกรอกข้อมูลและตอบกลับแบบตอบรับการเข้าร่วม

แล้วสแกนส่งมาที่อีเมล reg@stic.ac.th

หรือ ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

งานทะเบียนและวัดผล (แบบตอบรับปริญญา)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1 หมู่6 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
26120

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วม