ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

 

ประกาศ
เรื่อง กำหนดการรับปริญญาบัตร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

กำหนดงานรับปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม St. Mary โดย พณฯ อาร์คบิชอป พอล ชาง อิน-นัม (Archbishop Paul Tschang In-Nam Apostolic Nuncio to Thailand) เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย

อันเนื่องมาจากที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้กำหนดจัดงานรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2563 จึงได้กราบเรียนเชิญ พณฯ เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย และฯพณฯ ได้กรุณาตอบรับมาแล้ว โดยจะจัดงานรับปริญญาขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคาร St. Mary จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อนึ่ง สำหรับการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ให้บัณฑิตมาซ้อมรับปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

การชําระค่าลงทะเบียน

สนใจเข้าร่วม โปรดกรอกข้อมูล และตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร แล้วสแกนส่งมาที่อีเมล  reg@stic.ac.th  หรือ ส่งไปรษณีย์กลับมา ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30  พฤศจิกายน 2563

สนใจเข้าร่วม

งานทะเบียนและวัดผล (แบบตอบรับเข้าร่วมรับปริญญาบัตร)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1
หมู่6 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
26120

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

 1. ผู้เข้ารับปริญญาบัตรทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อม ดังนี้

1.1 การซ้อมย่อย แยกซ้อมตามคณะวิชา

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.

08.00 – 08.30 น.          ลงทะเบียน ณ อาคารบริหาร ชั้น 1

08.30 – 09.00 น.          รับครุยได้ที่หอประชุม อาคารโจเซฟมารีย์

09.00 – 12.00 น.          แยกซ้อมย่อยตามคณะ ณ หอประชุม อาคารเซนต์แมร์รี่

หมายเหตุ  การถ่ายรูปหมู่แยกตามคณะ จะถ่ายในช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ตาม

กำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 7

1.2 การซ้อมใหญ่ (ซ้อมย่อยรวมคณะและซ้อมเสมือนจริง)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 13.00 – 17.00 น.

13.00 น.                        – เรียกรวมคณะ ณ หอประชุม อาคารเซนต์แมรี่

– ซ้อมย่อยรวมทุกคณะ

15.00 น.                        – ซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม อาคารเซนต์แมร์รี่

         หมายเหตุ  บัณฑิตและมหาบัณฑิตรับครุยไปแล้วให้นำมาใส่เพื่อถ่ายรูป และช่วงเวลาซ้อมเสมือนจริง

 

 1. การแต่งกายในวันซ้อม

บัณฑิต  แต่งกายชุดนักศึกษา

มหาบัณฑิต  แต่งกายชุดสุภาพ

 

 1. การแต่งกายในวันรับปริญญาบัตร

ผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร  จะต้องสวมครุยและหมวกวิทยฐานะ และงดเครื่องประดับที่มีแสงวาว ตุ้งติ้ง  และสีฉูดฉาด

 • บัณฑิตหญิง สวมชุดนักศึกษา  กระโปรงดำ  ติดกระดุมคอเสื้อ  สวมถุงน่องสีเนื้อ  รองเท้าหุ้มส้นสีดำ  ไม่มีลวดลาย  พื้นยางหรือพื้นหนัง  ไม่มีโลหะที่พื้นและส้นรองเท้า
 • บัณฑิตชาย ไว้ผมสั้น  ทรงผมเรียบร้อย  ไม่ไว้หนวดและเครา  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกางเกงสแลคสีดำไม่มีลวดลาย  เนคไทสีของวิทยาลัย สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย  และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย
 • ข้าราชการ / ทหาร / ตำรวจ ใส่ชุดปกติขาว
 • มหาบัณฑิต แต่งกายชุดสุภาพ  กระโปรงไม่ยาวกว่าครุยวิทยฐานะ
 1. ในวันรับปริญญาบัตร

กำหนดวันรับปริญญาบัตรวันศุกร์ที่  15  มกราคม  2564  เวลา  07.00 – 13.00 น.

กำหนดการในวันพิธีการประสาทปริญญาบัตร (ฉบับย่อ)

07.00 – 08.00            – มหาบัณฑิต  บัณฑิต  ลงทะเบียน  ณ อาคารบริหาร ชั้น 1

08.00 – 08.30            – เรียกแถวผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะวิชาที่หอประชุม อาคารโจเซฟมารีย์

08.30 – 09.00            – ขบวนผู้สำเร็จการศึกษาเดินเข้าหอประชุม อาคารเซนต์แมรี่

09.30 – 10.00            – ขบวนเกียรติยศและประธานเข้าห้องประชุม

10.00 – 13.00            – พิธีประสาทปริญญาบัตร

หมายเหตุ           มหาบัณฑิต และบัณฑิต  จะต้องตรงต่อเวลา

 

 1. การคืนชุดครุย

ให้คืนชุดครุยที่วิทยาลัยฯ โดยตรงกับคณะพยาบาลศาสตร์  หลังพิธีประสาทปริญญาบัตร  จนถึงวันที่  30 มกราคม  2564  หากไม่คืนชุดครุยในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านมีความประสงค์เก็บชุดไว้ และไม่ประสงค์รับเงินมัดจำคืน

 

 1. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซากำหนดให้มีการถ่ายภาพหมู่ในวันซ้อมรับปริญญาบัตร  วันพุธที่  13  มกราคม  2564  ช่วงเวลาตั้งแต่  08.00 – 11.00 น.

6.1    วิทยาลัยจะให้รูปเดี่ยวขณะรับปริญญา  1 รูป

6.2    แผ่น DVD  ในวันประสาทปริญญาบัตร  1 แผ่น

6.3    รูปหมู่ให้บัณฑิตติดต่อกับผู้รับถ่ายรูปโดยตรง

6.4    ตารางการถ่ายรูปหมู่

09.00   – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.15   – คณะศึกษาศาสตร์

09.25   – คณะสาธารณสุขศาสตร์

09.35   – คณะบริหารธุรกิจ ปี 2557

09.45   – คณะบริหารธุรกิจ ปี 2558

10.00   – คณะบริหารธุรกิจ ปี 2559

10.15   – คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2558

10.30   – คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2559

10.45   – ผู้ช่วยพยาบาล

 

 1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมพิธีซ้อม

เพื่อความรวดเร็วให้ผู้สำเร็จการศึกษาฝึกการทำความเคารพด้วยตนเองมาก่อน  ดังนี้

7.1    การทำความเคารพ  บัณฑิตชายและหญิงที่เป็นข้าราชการ  บัณฑิตชายสวมครุยวิทยาลัย  ทำความเคารพโดยการโค้งคำนับ

7.2    บัณฑิตหญิง  ให้ทำความเคารพโดยการถอนสายบัว

 

คลิกลิ้งค์เพื่ออ่าน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้

หมายเหตุ:

 1. กรณีคืนชุดครุยให้เตรียมเอกสาร คือ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นำไปยื่นที่คณะพยาบาลศาสตร์
 1. กรณีชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ให้ส่งสำเนาใบโอนมาที่ Line ID: sticfinance หรือติดต่อฝ่าย
  การเงิน เบอร์โทรศัพท์ 0 3734 9933 5 ต่อ 6556 หรือ 06 1535 6492 หรือ 06 3539 4492