ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

ปัจจุบันภาษาต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก ด้วยสิ่งนี้มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจึงต้องผลิตบันฑิตที่มีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมด้วยความสามารถที่หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความรู้เฉพาะด้านในทักษะของตนเพื่อนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

จุดเด่นของวิทยาลัยคือ การความเป็นนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและ ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงให้กับนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา เรามีการโครงการการเทรนงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา การเรียนจากอาจารย์และเพื่อนๆ ในชั้นเรียนขนาดเล็กจะช่วยให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบกับอาจารย์ได้อย่างเต็มที่

คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศของเราเป็นคณะที่เป็นตัวเลือกของนักศึกษาต่างชาติและจากโครงการวิจัยที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาของเราได้รับการรับรู้สู่สากลมากขึ้น นอกจากนั้นเราจะเน้นความรู้และทักษะต่างๆ รอบด้านเพื่อนักศึกษาของเราสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในวงการอาชีพที่กว้างขึ้น

สิ่งที่เราเชื่อมั่นคือทักษะด้านการใช้ภาษา ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และบุคลิกภาพรวมไปถึงพฤติกรรมและลักษณะนิสัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการงานที่ดี

สุดท้ายนี้ สังคมแห่งการอุปโภคและบริโภคทำให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้คนใช้ชีวิตไปตามกระแสสังคมมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้วิทยาลัยจึงจำเป็นต้องสร้างเกาะเพื่อที่จะเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ลูกหลานของเราควรได้รับโอกาสในการได้ศึกษาเพื่อที่จะนำเขาไปสู่การงานและอาชีพที่เขาอยากจะทำในอนาคต

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาป็นสถาบันที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันและเราขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกชนชั้นและภูมิภาค สิ่งหลักๆที่วิทยาลัยมอบให้คือ ความรู้และทักษะที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย เงียบสงบ ปลอดจากมลพิษและวิทยาลัยของเราตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทุกหลักสูตรได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพที่กำหนดไว้ในสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของเศรษฐกิจอาเซียน

ด้วยความปรารถนาดี

ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร

อธิการบดี