ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

หลักสูตรปริญญาโทการบริหารธุรกิจ เน้นอาชีพการบริหารจัดการธุรกิจอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วโดยผ่านหลักการวางแผนที่ดีและหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ หลักสูตรนี้ผสมผสานแนวคิดทางธุรกิจทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกงาน โดยเน้นความเป็นนักบริหารมืออาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้นักศึกษาก้าวถึงเป้าหมายในอาชีพการงาน และเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

หลักสูตรนี้มีโปรแกรมให้นักศึกษาเลือกเรียนระหว่าง แพลน A  (การทำงานวิจัย) และ แพลน B (วิชาเลือก) ซึ่งมีให้เลือกถึง 40 วิชาที่เน้นการจัดการธุรกิจโดยมีระยะเวลาในการศึกษา 18 เดือน  จำนวน 36 หน่วยกิต มีวิชาบังคับ 5 วิชา และวิชาเลือก 7 วิชาดังนี้

 • บัญชี
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การจัดการทรัพยากรบุคคล

นอกจากการเรียนในห้องเรียน นักศึกษายังได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมจริง

ลักษณะเด่น

 • เป็นหลักสูตรธุรกิจระดับโลกที่ไม่เหมือนใครสอนโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงในสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ
 • มีการให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ระหว่างสถาบัน บริษัท และองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
 • มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • สอนโดยทีมอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา
 • มีชมรมวิชาบัญชี และ ธุรกิจเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาอาชีพของตน
 • โอกาสในการได้งานในบริษัทชั้นนำที่ทำการสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยฯ
 
 • All
 • Foundation Courses
 • Required Courses
 • Plan A - Thesis
 • Plan B - Independent Study
Course Name Credits
 • Foundation Courses 6
 • 201 001 Foundations in Business 3
 • 201 002 Statistics for Business Research 3
 • Required Courses 21
 • 201 101 Financial Account and Banking 3
 • 201 102 Modern Business Administration 3
 • 201 103 Technology Management for Business Innovations 3
 • 201 104 Business Economics 3
 • 201 105 Business Statistics and Research 3
 • 201 106 Marketing Strategic Management 3
 • 201 107 Seminar in Management 3
 • Plan A - Thesis 15
 • Elective Courses 3
 • Choose 3 credits from the following subjects.
 • 201 201 Marketing Strategy in Hotel and Tourism Industry 3
 • 201 202 Hotel and Tourism Law and Ethics 3
 • 201 203 High Accounting Management Level for Accountant 3
 • 201 204 Auditing and Reliance Service 3
 • 201 205 Air Transportation and Airline Management 3
 • 201 206 Commercial Aviation 3
 • 201 207 States Policy and International Economy 3
 • 201 208 Co-Cultural and Business Negotiations Management 3
 • 201 209 Transportation Management and Regulations 3
 • 201 210 Warehouse Design and Operations 3
 • 201 211 Public Health Economics Modification for Administrators 3
 • 201 212 Public Health Management and Health Administration 3
 • 201 213 Public Policy Formulation and Analysis 3
 • 201 214 Business Constitutional Law and Political Institution 3
 • 201 215 Corporate Governance and Social Responsibility 3
 • 201 216 Entrepreneurship 3
 • Thesis 12
 • 201 301 Thesis 12
 • Plan B - Independent Study 15
 • Elective Courses 9
 • Choose 9 credits from the following subjects.
 • 201 201 Marketing Strategy in Hotel and Tourism Industry 3
 • 201 202 Hotel and Tourism Law and Ethics 3
 • 201 203 High Accounting Management Level for Accountant 3
 • 201 204 Auditing and Reliance Service 3
 • 201 205 Air Transportation and Airline Management 3
 • 201 206 Commercial Aviation 3
 • 201 207 States Policy and International Economy 3
 • 201 208 Co-Cultural and Business Negotiations Management 3
 • 201 209 Transportation Management and Regulations 3
 • 201 210 Warehouse Design and Operations 3
 • 201 211 Public Health Economics Modification for Administrators 3
 • 201 212 Public Health Management and Health Administration 3
 • 201 213 Public Policy Formulation and Analysis 3
 • 201 214 Business Constitutional Law and Political Institution 3
 • 201 215 Corporate Governance and Social Responsibility 3
 • 201 216 Entrepreneurship 3
 • Independent Study 6
 • 201 401 Independent Study 6
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

อาชีพ

 • นักวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการ
 • นักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเงิน
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

ค่าเทอม

Application Fee / Matriculation Fee฿14,000
Tuition Fee @ ฿5000/ cr.฿180,000
College Fee @฿11,500/semester฿46,000
TOTAL FEES฿240,000
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาที่เรียนจากสถาบันที่มีการรับรองผลการเรียน มีคะแนนการเรียนเฉลี่ย 2.5 หรือมากกว่า
 2. ผู้สมัครต้องมีการฝึกเทียบเท่าด้านปรัญญาตรีอย่างพอเพียงสำหรับหลักสูตร ป. โทและการวิจัยที่ต้องเลือกเรียนก่อน (ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษา, ผู้สมัครที่ไม่มีความรู้ภูมิหลังทางด้านธุรกิจอาจจะต้องจำเป็นเรียนหลักสูตรเบื้องต้น (foundation courses) ก่อนที่จะเรียนหลักสูตรที่ต้องการเรียน หรือเรียนคู้กันไปกับหลักสูตร)
 3. ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ทั้งพูดและเขียนภาษาอังกฤษ)
 4. ผู้สมัครต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการรู้หนังสือเชิงตัวเลข
 5. ผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • แบบฟอร์มการสมัครเรียนที่ได้กรอกสมบูรณ์แล้ว
  • ใบรับรองการจบปริญญาตรี (2 สำเนา)
  • ใบแสดงผลการศึกษาหรือใบแสดงคะแนนของหลักสูตรต่างๆที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี. ใบแสดงผลการศึกษาต้องออกให้โดยมหาวิทยาลัย (2 สำเนา). ถ้าเป็นนักศึกษาต่างประเทศและใบแสดงผลการศึกษาออกโดยภาษาอังกฤษ ควรแปลเอกสารด้วย
  • รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป ขนาด 2 x 2″
  • จดหมายแนะนำตัวที่ออกให้โดยอาจารย์ที่เคยทำการสอน 2 ท่าน หรือนายจ้างที่เคยทำงานด้วย (จดหมาย 2 ฉบับ)
  • พาสพอร์สที่ยังมีอายุ 1 ปี (2 สำเนา) สำหรับการสมัครของนักศึกษาต่างประเทศ. สำหรับนักศึกษาไทย ให้ถ่ายบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างละ 2 สำเนา)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :