ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปิดสำหรับ นักการศึกษาที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมโดยหลักสูตรมุ่งพัฒนานักการศึกษารุ่นใหม่ในทุกๆด้าน ได้แก่ ความรู้ ความคิด ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นคนดี และมุ่งพัฒนานักการศึกษาให้มีความเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานด้านการศึกษาของประเทศและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

เนื่องจากการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนมากขึ้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องการการปฏิรูปให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคต เช่น เป็นผู้ประกอบการกิจการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  นักวิจัย หรือ นักวิชาการเป็นต้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของการศึกษาก็สามารถสร้างองค์ความรู้บูรณาการไปใช้ในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ในสายอาชีพอื่นๆ หรือเพื่อต่อยอดทางด้านการศึกษาเป็นต้น

 
 • All
 • Foundation Course
 • Major Require Course
 • Major Elective Course
 • Independent Study and Thesis
Course Name Credits
 • Foundation Course 9
 • Students who do not have education-related undergraduate degrees should study the following subjects:
 • 141 001 Foundations of Education 3
 • 141 002 Introduction to Quantitative Methods and ICT Application in Education 3
 • 141 003 Practicum in Education Settings 3
 • Major Require Course 18
 • 141 101 Principles and Practices of Educational Administration 3
 • 141 102 Knowledge Management and ICT in Educational Administration 3
 • 141 103 Curriculum, Instruction and Assessment 3
 • 141 104 Moral and Ethics for School Administrators and Legal Issues in Education 3
 • 141 105 Advance Research Methods in Education Administration 3
 • 141 106 Seminar in Educational Reform Strategies and Quality Assurance 3
 • Major Elective Course 6
 • Choose 6 credits from the following subjects
 • 141 201 Seminar in School-Based Management 3
 • 141 202 Educational and Instructional Leadership and Supervision 3
 • 141 203 Educational Policy Planning and Strategic Management 3
 • 141 204 Action Research in Education 3
 • 141 205 School Administration; System Analysis and Resources Administration 3
 • 141 206 Seminar in Key Issues in School Reform 3
 • 141 207 Instructional Strategies for Effective Learning 3
 • 141 208 Seminar on Bilingual Program Administration 3
 • 141 209 Inclusive Education 3
 • 141 210 Job Satisfaction in Educational Institutions 3
 • Independent Study and Thesis 12
 • 219 620 Thesis 12
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

อาชีพ

 • ผู้บริหารโรงเรียน
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • วิทยากรฝ่ายฝึกอบรม
 • นักพัฒนาหลักสูตร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ

ค่าเทอม

Application Fee / Matriculation Fee฿10,000
Tuition Fee @ ฿4000/ cr.฿144,000
College Fee @฿11,500/semester฿46,000
TOTAL FEES฿200,000
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 • ผุ้สมัครต้องมีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.5 (จากระดับคะแนนเฉลี่ยจาก 4).
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ถึงตามที่ต้องการอาจจะต้องเข้าหลักสูตร ที่จัดไว้ให้เต็มเวลา ถ้าสามารถทำผลการเรียนเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.0 เมื่อจบหลักสูตรรวม 12 เครดิต.
 • ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและมีการเขียนภาษาอังกฤษที่ได้คะแนนเป็นที่ยอมรับในการสอบของประเภทการสอบอันใดอันหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
  • การสอบ TOEFL คะแนน 500 (หรือ 190 CBT)
  • การสอบ IELTS คะแนน 5.5
 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • แบบฟอร์มการสมัครเรียนที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
  • ใบบันทึกแสดงผลผลการศึกษาตัวจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต
  • รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป ขนาด 2 x 2″
  • สำเนาทะเบียบบ้าน

หมายเหตุ: ผู้สมัครโดยไม่มีปริญญาศึกษาศาสตร์มาก่อนต้องเรียน Foundation Courses หลักสูตรพื้นฐาน และ ฝึกงาน 135 ชั่วโมงในด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษา (ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำการสอนอยู่แล้ว)

คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :