ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้ออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกการบริการบนเครื่องบิน ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เสมือนเครื่องบินจริงสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) จะได้ฝึกการบริการเสมือนจริงบนเครื่องบินโดยพนักงานตอนรับ เช่น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และขั้นตอนการปฏิบัติการนิรภัยและกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการจำลอง

  • ที่นั่งผู้โดยสารพร้อมเข็มขัดนิรภัย
  • เครื่องดับเพลิง
  • กล่องอุปกรณ์สำหรับกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  • รถเข็นอาหารและเครื่องดื่ม
  • อุปกรณ์บริการอาหาร อาทิ ถาดชุดอาหาร ช้อนซ้อม พร้อมมีด
  • ตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มที่บริการบนเครื่องบิน