ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

ห้องปฏิบัติการแสดง พื้นที่การเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนวิชาการแสดง นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่นี้ในการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนาตัวละคร (Characterization & Character Development) ฝึกซ้อม (Rehearsal) คัดเลือกนักแสดง (Audition) ตลอดจนจัดการแสดงขนาดเล็ก เพื่อสร้างประสบการณ์และความมั่นใจ

นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่นี้ในการทำกิจกรรม ตลอดจนสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ทั้งในและนอกเวลาเรียน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูด การซ้อมการแสดง การซ้อมเต้น การจัดนิทรรศการภาพถ่าย การฉายภาพยนตร์ เป็นต้น เป็นพื้นที่อิสระทางความคิดอย่างแท้จริง

ภายใน ห้องปฏิบัติการแสดง มีอุปกรณ์สนับสนุนการทำกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กระจกเงาขนาดใหญ่ บาร์ไฟ LED และบอร์ดควบคุม โปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง อุปกรณ์ประกอบการแสดง (Prop) เป็นต้น