ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เล็งเห็นความสำคัญของระบบข้อมูลทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยขั้นสูง จึงได้จัดสอนนักศึกษาให้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ไปจนถึงการทำงาน โดยมีห้องปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารบริหาร และห้องสืบค้นข้อมูลที่ศูนย์วิทยบริการ

วิทยาลัยฯ ได้จัดทำมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยระบบเชื่อมต่อความเร็วสูง เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าและประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยังติดตั้งห้องปฏิบัติการย่อยไว้ที่ห้องสมุดด้วย

ระบบซอฟแวร์ต่างๆ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงซอฟแวร์ใช้งานเฉพาะเช่น Amadeus สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน SPSS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

เรามีทีมงานที่สนับสนุนงานที่พร้อมช่วยเหลือผู้มีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งนักศึกษาและอาจารย์สามารถขอคำแนะนำและการช่วยเหลือเรื่องคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารบริหาร ติดกับห้องกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญ

  • นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษาเพื่อเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ไม่อนุญาตให้ทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • เมื่อทำงานเสร็จแต่ละชิ้นงานให้เก็บข้อมูลไว้บน cloud storage เช่น Google Drive และ Drop Box เป็นต้น เพราะข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการจะถูกลบทิ้งเมื่อระบบคอมพิวเตอร์มี การสตาร์ทใหม่
  • ให้เก็บสำเนาข้อมูลสำคัญไว้มากกว่า 1 ที่ เพื่อความปลอดภัย เพราะบางกรณีไม่อาจกู้ไฟล์กลับมาได้