ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ดังนั้น จึงมีพันธกิจหนึ่งที่สำคัญคือการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะและความชำนาญในภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนทางภาษาจึงจัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการภาษาที่ทันสมัย ที่ออกแบบไว้เพื่อทำให้ภาษาอังกฤษเป็นสามารถเข้าถึงช่องทางและเครื่องฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษที่สะดวกและง่าย และจัดโปรแกรมการเข้าฝึกเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องตลอดจนจบการศึกษา