ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

ณ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา เราเชื่อมั่นว่าห้องสมุดของวิทยาลัยเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของวิชาการ. ห้องสมุดมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมนักศึกษาสู่ข้อมูลที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการทราบ แต่ห้องสมุดยังสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ และอิสระเพื่อการกระจายไปสู่ชุมชน. ห้องสมุดของวิทยาลัยประกอบด้วยสื่อทั้งสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่งได้มีการคัดเลือกอย่างระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโปรแกรมในระดับการศึกษา.

วิทยาลัยอยู่ในระบบออนไลน์

นักศึกษาในยุคปัจจุบันนี้เกิดมาในยุคของโลกดิจิทอลที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอและซึ่งมีความต้องการมากขึ้นในการเข้าไปสู่แหล่งการค้นคว้าที่สำคัญโดยผ่านทางระบบเทคโนโลยี.

ด้วยการออนไลน์ สู่โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัต (ระบบ ULib) ของวิทยาลัย นักศึกษาสามารถค้นหาแหล่งการเก็บรวบรวมของหนังสืออีเลคทรอนิคส์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสะบายโดยการใช้การค้นหา จากคอมพิวเตอร์หรือสมารท์โฟนก็ได้.

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ ULib.

การอำนวยความสะดวกของห้องสมุด

ห้องสำหรับเรียนเป็นกลุ่ม

มีโครงการที่ต้องการจะเรียนเป็นกลุ่มหรือ? ห้องสมุดของวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องเรียนส่วนตัวเป็นกลุ่มไว้ให้สำหรับนักศึกษา, คณะและบุคคลากร. สามารถทำการจองห้องโดยกรอกแบบฟอร์มและส่งไปยังเค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด.

 

ULib การรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

การรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติติดตั้งอยู่รอบๆ ห้องสมุดเพื่อความสะดวกสบายในการค้นหา.

 

การพิมพ์งานและการถ่ายเอกสาร

ด้านความสะดวกในการพิมพ์งานและการถ่ายเอกสารสามารถพบได้ในที่ๆ ใกล้กันกับห้องสมุด จะมีพนักงานที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านการพิมพ์และถ่ายเอกสารประจำอยู่และจะคอยช่วยท่านในเรื่องนี้ทุกเวลา.

 

การค้นคว้า

ต้องการเข้าไปยังแหล่งข้อมูลอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ? การค้นคว้าโดย การเข้าไปยัง STIC Research Portal เป็นทางเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายของเอกสารการค้นคว้านานาชาติรวมทั้งวรสาร, เช่น EBSCOhost และ Oxford Press. เมื่อสมัครแล้ว ท่านสามารถขอ username และ password เพื่อเข้าไปยังระบบได้จากประชาสัมพันธ์ห้องสมุด.

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปสู่การค้นคว้า