ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนบทบาทของอาชีพการบัญชีในยุคโลกาภิวัฒน์ วิชาการบัญชีถือว่าเป็นศิลป์และศาสตร์ที่องค์ความรู้ได้มาจากทักษะทั้งทางด้านเทคนิคและภาคปฎิบัติ และความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในงานด้านบัญชี

ปัจจุบันนี้ วิชาการบัญชีคือการเรียนวิชาความรู้ชั้นสูง นักบัญชีคือบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรผู้ซึ่งต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับงานด้านการเงินของบริษัท สามารถใช้ทักษะและความความรู้เข้าใจอย่างดีมาช่วยในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท หลักสูตรปริญญาตรีการบัญชีของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ไม่เพียงแต่จะช่วยท่านให้จบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังช่วยเตรียมท่านให้พร้อมกับการเริ่มต้นเข้าสู่สายอาชีพการบัญชีที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

หลักสูตรปริญญาตรีการบัญชีจะนำท่านไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคนิค, การพัฒนาทางด้านการวิเคราะห์และทักษะด้านการคำนวณที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ท่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานการบัญชีที่เข้มข้น พร้อมกับเรียนรู้ทักษะด้านเทคนิคและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร,  ความรู้และทักษะการคิดอย่างมีระบบซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการทำงานในปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ทราบว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารและการใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจว่าเป็นอย่างไร

ในชีวิตจริงนักบัญชีเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจทุกประเภทเพราะถือเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับกันว่าผู้เรียนจบสาขาการบัญชีคือผู้ที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะมาอย่างยอดเยี่ยม หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบัญชีของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงกฎหมายและสภาพแวดล้อมของกฎระเบียบ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินองค์กรโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจจากการอ่านข้อมูลทางด้านการเงิน

หลักสูตรการสอนประกอบด้วยหน่วยกิตการเรียนบัญชีที่จะทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษานี้เป็นที่ยอมรับในการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ หลักสูตรปริญญาตรีการบัญชีจะช่วยให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นในเรื่องสถาบัน, การตลาด, งบการเงินและระบบงานต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาวิธีการตัดสินใจด้านการเงินภายใต้สถานการณ์ของความไม่แน่นอนทั้งหลายที่จะนำไปใช้ในองค์กรขนาดย่อมและขนาดกลาง,  บริษัทผู้ผลิต, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บริษัทบัญชี, บริษัทที่ปรึกษา, ผู้จัดการการลงทุนด้านการเงิน, นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารจัดการการคลัง,  ตัวแทนรัฐบาลและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร เป็นต้น

 
 • All
 • General Education Courses
 • Major Required Courses
 • Free Elective Courses
Course Name Credits
 • General Education Courses 30
 • Social Sciences 3
 • Choose 3 credits from the following subjects
 • 100 101 Man, Society and Environment 3
 • 100 102 Government and Politics of Thailand 3
 • 100 103 Law and Society 3
 • 100 104 Psychology in Everyday Life 3
 • Humanities 5
 • Choose 5 credits from the following subjects
 • 100 201 The Art of Thinking 3
 • 100 202 Philosophy and Religions 3
 • 100 203 Communication and Human Relations 3
 • 100 204 Library Skills 1
 • 100 205 Study Skills 1
 • 100 206 Art Appreciation 1
 • 100 207 Music Appreciation 1
 • Language 15
 • Choose 15 credits from the following subjects
 • 100 301 Thai for International Students 3
 • 100 302 Thai for Communication 3
 • 100 303 English 1 3
 • 100 304 English 2 3
 • 100 305 English 3 3
 • 100 306 English 4 3
 • 100 307 English for Specific Purposes 3
 • Science and Mathematics 6
 • Choose 6 credits from the following subjects
 • 100 401 Mathematics, Science and Man 3
 • 100 402 Statistics in Everyday Life 3
 • 100 403 Biology in Everyday Life 3
 • 100 404 Physics in Everyday Life 3
 • 100 405 Chemistry in Everyday Life 3
 • 100 406 Calculus in Everyday Life 3
 • 100 407 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • Choose 1 credit from the following subject
 • 100 501 Aerobics 1
 • 100 502 Personality Development 1
 • 100 503 Sports 1
 • 100 504 Social Dances 1
 • Major Required Courses 93
 • Core Courses 39
 • 214 203 Business Laws 3
 • 214 101 Principles of Economics 3
 • 244 101 Organization and Management 3
 • 244 102 Principles of Information Systems 3
 • 244 103 Business Finance 3
 • 244 104 Quantitative Analysis for Decision-making 3
 • 244 105 Principles of Marketing 3
 • 244 106 Taxation 3
 • 214 302 Production and Operations Management 3
 • 214 108 Corporate Governance and Accounting Professional Ethics 3
 • 244 107 Business English 3
 • 214 109 English for Professional Accountant 3
 • 214 409 Strategic Management 3
 • Major Courses 42
 • 244 201 Introduction to Accounting Principles 3
 • 244 202 Intermediate Accounting 1 3
 • 244 203 Intermediate Accounting 2 3
 • 244 204 Accounting Information Systems 3
 • 244 205 Cost Accounting 3
 • 244 206 Managerial Accounting 3
 • 244 207 Auditing 3
 • 244 208 Tax Accounting 3
 • 244 209 Internal Audit and Control 3
 • 244 210 Financial Reports and Analysis 3
 • 244 211 Advanced Accounting 1 3
 • 244 212 Advanced Accounting 2 3
 • 244 213 International Accounting 3
 • 244 214 Seminars in Accounting 3
 • Professional Courses 12
 • Choose 12 credits from the following subjects
 • 244 301 Accounting Software Package 3
 • 244 302 Accounting of Specialized Entities 3
 • 244 303 Cost Management 3
 • 244 304 Environmental Accounting 3
 • 244 305 Accounting Information System Controls and Audit 3
 • 244 306 Accounting Information System Analysis and Design 3
 • 244 307 Enterprise Resources Planning Systems 3
 • 244 308 Accounting Research 3
 • 244 309 Risk Management for Business 3
 • 244 310 Cross Cultural Management 3
 • 244 311 Accounting Simulation 3
 • 244 312 Pre-cooperative Education 1
 • 244 313 Cooperative Education 8
 • Free Elective Courses 6
 • Choose any subjects offered by St Theresa International College that is not repeated with the already learned subjects.
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

วิชาการบัญชีเป็นเครื่องมือที่เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารงานของบริษัทที่สร้างโอกาสทางอาชีพได้มากมายทั้งในภาครัฐ, ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการเงิน นักศึกษาที่เรียนจบจะได้รับความรู้และทักษะหลากหลายในเรื่องการบัญชี, การทำงบประมาณ, การวิเคราะห์การลงทุน, การบริหารความเสี่ยง, การบริหารงานภาษีอากรและการตรวจสอบบัญชีหรือบทบาทการบริหารจัดการทั่วไปให้กับองค์กร ดังต่อไปนี้:

 • บริษัท
 • ภาครัฐบาล
 • องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
 • ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 • อุตสาหกรรมธนาคารเพื่อการลงทุนและอุตสาหกรรมด้านการเงิน
 • การบริการทางด้านบัญชี
 • การบริหารจัดการสินทรัพย์

อาชีพ

 • นักบัญชี
 • ผู้ช่วยนักบัญชี
 • นักบัญชีอาวุโส
 • เจ้าหน้าที่งานบัญชี
 • ผู้จัดการบัญชี
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเงินเดือน
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ผู้จัดการการตรวจสอบบัญชี
 • ผู้บริหารการตรวจสอบบัญชี
 • ผู้วิเคราะห์งบประมาณ
 • ผู้ให้คำปรึกษาภาษี
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • อาจารย์/อาจารย์อาวุโส

ค่าเทอม

Semester 1Semester 2
Year 1฿73,300฿63,900
Year 2฿64,900฿66,400
Year 3฿74,500฿73,500
Year 4฿74,500฿62,500
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
 2. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว
 4. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :