ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

นำร่องอนาคตใหม่ที่สูงส่งของท่านด้วยหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบิน!

หากท่านมีความทะเยอทะยานที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับด้านอากาศยาน, ตั้งแต่เรื่องอากาศพลศาสตร์จนถึงเรื่องการปฏิบัติงานของการบินพาณิชย์, หลักสูตรของเรามีไว้เพื่อท่าน.

เมื่อท่านจบหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบินของเรา ท่านจะได้รับทักษะสายอาชีพที่ท่านจำเป็นต้องมีในงานที่ท่านใฝ่ฝันเกี่ยวกับด้านการผลิต ด้านการบำรุง รักษา และด้านการบินพาณิชย์


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

หลักสูตรของวิทยาลัยได้ออกแบบเพื่อให้ท่านได้เข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับระบบของการปฏิบัติงานทางด้านอากาศยาน  ด้านระบบการควบคุมการบินและระบบการสื่อสารการบิน

ท่านจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการบินที่ทันสมัยในทุกรูปแบบที่จำเป็นสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซี่ยน

วิทยาลัยเซ็นต์เทเรซาเสนอการสอนที่เหมาะสม และหลากหลาย เริ่มตั้งแต่การบรรยาย  การสัมมนา รวมถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกหัดใน ห้องจำลองการบิน  ตลอดหลักสูตร, ท่านจะได้พัฒนาความสามารถทางด้านการบินที่เป็นหลักสำคัญและเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านทางการฝึกอาชีพกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้าน วิศวะกรรมอากาศยาน.  หลักสูตรยังส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านความรับผิดชอบ  ด้านศีลธรรมและด้านจริยธรรมอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างสูงของอุตสาหกรรมการบิน

หากท่านปรารถนาที่จะเรียนต่อในสายงานของการเป็นนักบินการบินพาณิชย์, ท่านสามารถเลือกเรียนจากสถาบันในเครือของวิทยาลัยที่ท่านเรียนแล้วจะได้รับใบอนุญาตการบินอย่างเป็นทางการซึ่งออกให้โดยรัฐบาลไทย

 
 • All
 • General Education Courses
 • Major Required Courses
 • Free Elective Courses
Course Name Credits
 • General Education Courses 30
 • Social Sciences 3
 • Choose 3 credits from the following subjects
 • 100 101 Man, Society and Environment 3
 • 100 102 Government and Politics of Thailand 3
 • 100 103 Law and Society 3
 • 100 104 Psychology in Everyday Life 3
 • Humanities 5
 • Choose 5 credits from the following subjects
 • 100 201 The Art of Thinking 3
 • 100 202 Philosophy and Religions 3
 • 100 203 Communication and Human Relations 3
 • 100 204 Library Skills 1
 • 100 205 Study Skills 1
 • 100 206 Art Appreciation 1
 • 100 207 Music Appreciation 1
 • Language 15
 • Choose 15 credits from the following subjects
 • 100 301 Thai for International Students 3
 • 100 302 Thai for Communication 3
 • 100 303 English 1 3
 • 100 304 English 2 3
 • 100 305 English 3 3
 • 100 306 English 4 3
 • 100 307 English for Specific Purposes 3
 • Science and Mathematics 6
 • Choose 6 credits from the following subjects
 • 100 401 Mathematics, Science and Man 3
 • 100 402 Statistics in Everyday Life 3
 • 100 403 Biology in Everyday Life 3
 • 100 404 Physics in Everyday Life 3
 • 100 405 Chemistry in Everyday Life 3
 • 100 406 Calculus in Everyday Life 3
 • 100 407 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • Choose 1 credit from the following subject
 • 100 501 Aerobics 1
 • 100 502 Personality Development 1
 • 100 503 Sports 1
 • 100 504 Social Dances 1
 • Major Required Courses 91
 • Core Courses 28
 • 233 101 Chemistry 3
 • 233 102 Physics 3
 • 233 103 Mathematics 3
 • 222 201 Aviation English 3
 • 222 203 Aerodrome 3
 • 222 204 Aviation Law and Regulations 2
 • 222 205 Rules of the Air 2
 • 233 201 Air Navigation and Communication 3
 • 222 207 Fundamentals of Aeronautics 3
 • 222 213 Aviation Safety 3
 • Major Courses 28
 • 233 301 Introduction to Aviation Industry 3
 • 233 302 Aerodynamics 3
 • 233 303 Aircraft Structure and Materials 3
 • 233 304 Aviation Meteorology 3
 • 222 212 Aeronautical Information Management 3
 • 233 305 Human factors in Aviation 3
 • 222 301 Air Traffic Control Systems 3
 • 233 306 Airline Industrial Cross Cultural Communication 2
 • 233 307 Statistical Analysis in Aviation 3
 • 233 308 Aeronautical Industry Innovation 2
 • Specialized Aviation Courses 35
 • 233 401 Aircraft Systems 3
 • 233 402 Aviation Risk Management 3
 • 233 403 Aircraft Instruments 3
 • 233 404 Aircraft Flight Performance 3
 • 233 405 Airlines Operations 3
 • 233 406 Aircraft Accident Investigation 3
 • 233 407 Aircraft Maintenance 2
 • 222 407 Airport Operations Management 3
 • 233 408 Airline Dispatch Operations 3
 • 233 409 Air Cargo Handling 2
 • 233 410 Ramp Services Handling 2
 • 233 411 Logistics in Aviation 2
 • 233 501 Internship 3
 • Free Elective Courses 6
 • Choose any subjects offered by St Theresa International College that is not repeated with the already learned subjects.
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

หลังจากท่านจบหลักสูตรอากาศยานจากวิทยาลัย ท่านจะมีคุณสมบัติที่เต็มเปี่ยมในการทำหน้าที่การงานหลายรูปแบบในสนามบินหรือบริษัทการบินอื่นๆ

ท่านอาจจะเลือกที่จะเรียนต่อและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาด้านการบริหารจัดการการบิน เช่น

อาชีพ

 • เจ้าหน้าที่บุคลากรของสนามบิน
 • เจ้าหน้าที่แผนกการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • แผนกบริการภาคพื้นดิน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของการบิน
 • เจ้าหน้าที่บุคลากรสนามบิน (ฝ่ายบริหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิงานด้านสนามบิน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, เจ้าหน้าที่แผนกการจำลองสนามบิน, เจ้าหน้าที่บุคลากรในด้านระบบการจัดการส่งสินค้า และอื่นๆ)
 • นักบินพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตการบิน

ค่าเทอม

Semester 1Semester 2
Year 1฿76,300฿66,900
Year 2฿67,900฿69,400
Year 3฿67,900฿66,900
Year 4฿67,900฿62,500
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า – แผนการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. ู้สมัครควรที่จะสามารถแสดงออกในด้านสุขภาพทางจิตและทางกายที่ดี
 3. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีศีลธรรมดีและสามารถอยู่ภายใต้กฏระเบียบของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 5. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :