ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

การที่เครื่องบินจะสามารถขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย เหมาะสมกับเวลา นักบินจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ และนี่คือหน้าที่ในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ

ที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นักศึกษาจะได้เรียนรู้และปฎิบัติจริงบนหอคอยที่มีอุปกรณ์การสื่อสาร และเรดาร์ที่ทันสมัย ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ว.ท.บ.) สาขาควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็นหลักสูตรภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิชาชีพกรมการบินพลเรือน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เน้นการให้ทักษะ ความรู้ ไหวพริบในการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการบินสากลการใช้ภาษาสากลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการบินเพี่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบินของ ASEANนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดให้มีระเบียบวินัยในตนเอง และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยอาจารย์ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานจริง นักศึกษาจะเรียนในห้องจำลองเสมือนจริงที่ทันสมัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้ไปดูงานและฝึกปฏิบัติจริงที่สนามบิน และศูนย์ฝึกการบิน  เพี่อเตรียมความพร้อมในการสอบรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อจบการศึกษา

 
 • All
 • General Education Courses
 • Major Required Courses
 • Free Elective Courses
Course Name Credits
 • General Education Courses 30
 • Social Sciences 3
 • Choose 3 credits from the following subjects
 • 100 101 Man, Society and Environment 3
 • 100 102 Government and Politics of Thailand 3
 • 100 103 Law and Society 3
 • 100 104 Psychology in Everyday Life 3
 • Humanities 5
 • Choose 5 credits from the following subjects
 • 100 201 The Art of Thinking 3
 • 100 202 Philosophy and Religions 3
 • 100 203 Communication and Human Relations 3
 • 100 204 Library Skills 1
 • 100 205 Study Skills 1
 • 100 206 Art Appreciation 1
 • 100 207 Music Appreciation 1
 • Language 15
 • Choose 15 credits from the following subjects
 • 100 301 Thai for International Students 3
 • 100 302 Thai for Communication 3
 • 100 303 English 1 3
 • 100 304 English 2 3
 • 100 305 English 3 3
 • 100 306 English 4 3
 • 100 307 English for Specific Purposes 3
 • Science and Mathematics 6
 • Choose 6 credits from the following subjects
 • 100 401 Mathematics, Science and Man 3
 • 100 402 Statistics in Everyday Life 3
 • 100 403 Biology in Everyday Life 3
 • 100 404 Physics in Everyday Life 3
 • 100 405 Chemistry in Everyday Life 3
 • 100 406 Calculus in Everyday Life 3
 • 100 407 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • Choose 1 credit from the following subject
 • 100 501 Aerobics 1
 • 100 502 Personality Development 1
 • 100 503 Sports 1
 • 100 504 Social Dances 1
 • Major Required Courses 88
 • Core Courses 39
 • 222 201 Aviation Technical English 1 3
 • 222 202 Aviation Technical English 2 3
 • 222 203 Airport systems and Airport Operation Management 3
 • 222 204 Aviation Law and Regulation 2
 • 222 205 Rules of the air 2
 • 222 206 Air Traffic Services 3
 • 222 207 Principles of Flight 2
 • 222 208 Aviation Meteorology 2
 • 222 209 Civil Aviation Authority 2
 • 222 210 Air Navigation 2
 • 222 211 Communication and Codes Designator 2
 • 222 212 Aeronautical Information Management 3
 • 222 213 Aviation Safety and Security 2
 • 222 214 Human factors in air traffic control 3
 • 222 215 Flight Planning 2
 • 222 216 Airline Ramp Service 2
 • Major Courses 31
 • 222 301 Aerodrome Control Service 2
 • 222 302 Aerodrome Control Simulation 8
 • 222 303 Approach Control Service (Non-radar) 2
 • 222 304 Approach Control Simulation (Non-radar) 5
 • 222 305 Radar Approach Control Service 2
 • 222 306 Radar Approach Control Simulation 5
 • 222 307 Area Control Service (Non-radar) 2
 • 222 308 Area Control Simulation (Non-radar) 5
 • Professional Courses 10
 • 222 401 English Language Proficiency for Air Traffic Controllers 3
 • 222 402 Aviation and environment 2
 • 222 403 Air Traffic Service Planning 2
 • 222 404 Safety Management Systems (SMS) 2
 • 222 405 Flight Operation Management 3
 • 222 406 Aircraft Weight and Balance Control 2
 • 222 407 Air Transport Systems 3
 • 222 408 Airline and Air Cargo Management 2
 • Cooperative Education Courses 9
 • 222 501 Pre-Cooperative Education 1
 • 222 502 Cooperative Education 8
 • If students do not wish to study cooperative education subjects, any 9 credits from the following courses must be completed instead.
 • 222 503 Communication, Navigation, Surveillance for Air Traffic Management 3
 • 222 504 Advanced equipment for Air Traffic Service Surveillance System 3
 • 222 505 Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC) System 3
 • 222 506 Special Problems in Air Traffic Management 3
 • 222 507 Advanced Topics in Air Traffic Management 3
 • 222 508 Air Traffic Flow Management 3
 • Free Elective Courses 6
 • Choose any subjects offered by St Theresa International College that is not repeated with the already learned subjects.
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

อาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการประจำสนามบินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่ในสายงานของกระทรวงคมนาคม
 • เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการบินหรือควบคุมการบินประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล
 • ภาคธุรกิจโดยประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นเจ้าของกิจการ
 • ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าเทอม

Semester 1Semester 2
Year 1฿83,800฿74,400
Year 2฿75,400฿80,100
Year 3฿75,400฿74,400
Year 4฿75,400฿62,500
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) – แผนการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. ผู้สมัครควรที่จะสามารถแสดงออกในด้านสุขภาพทางจิตและทางกายที่ดี.
 3. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ.
 4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว.
 5. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :