ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญที่สุดในโลกของการสื่อสาร ทั้งยังเป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียนอีกด้วย นักศึกษาที่จบสาขานี้จึงเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดของการทำงาน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ขยายตลาดไปยังต่างประเทศหลักสูตรนี้จึงเน้นภาษาอังกฤษในงานอาชีพทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

หลักสูตรนี้ช่วยนักศึกษาให้เข้าใจโลกของธุรกิจ  ได้พัฒนาความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจประจำวัน รวมถึงการเปิดประตูสู่งานอาชีพใหม่ๆ  สอนโดยอาจารย์ต่างชาติเพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับสำเนียงภาษาที่ถูกต้องในการสื่อสารธุรกิจ ในเทอมสุดท้าย นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานในบริษัทธุรกิจ  สถานทูต โรงแรม หรือ สายการบินเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจด้วยความมั่นใจเมื่อจบการศึกษา

 
 • All
 • General Education Courses
 • Major Required Courses
 • Free Elective Courses
Course Name Credits
 • General Education Courses 30
 • Social Sciences 3
 • Choose 3 credits from the following subjects
 • 100 101 Man, Society and Environment 3
 • 100 102 Government and Politics of Thailand 3
 • 100 103 Law and Society 3
 • 100 104 Psychology in Everyday Life 3
 • Humanities 5
 • Choose 5 credits from the following subjects
 • 100 201 The Art of Thinking 3
 • 100 202 Philosophy and Religions 3
 • 100 203 Communication and Human Relations 3
 • 100 204 Library Skills 1
 • 100 205 Study Skills 1
 • 100 206 Art Appreciation 1
 • 100 207 Music Appreciation 1
 • Language 15
 • Choose 15 credits from the following subjects
 • 100 301 Thai for International Students 3
 • 100 302 Thai for Communication 3
 • 100 303 English 1 3
 • 100 304 English 2 3
 • 100 305 English 3 3
 • 100 306 English 4 3
 • 100 307 English for Specific Purposes 3
 • Science and Mathematics 6
 • Choose 6 credits from the following subjects
 • 100 401 Mathematics, Science and Man 3
 • 100 402 Statistics in Everyday Life 3
 • 100 403 Biology in Everyday Life 3
 • 100 404 Physics in Everyday Life 3
 • 100 405 Chemistry in Everyday Life 3
 • 100 406 Calculus in Everyday Life 3
 • 100 407 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • Choose 1 credit from the following subject
 • 100 501 Aerobics 1
 • 100 502 Personality Development 1
 • 100 503 Sports 1
 • 100 504 Social Dances 1
 • Major Required Courses 94
 • Core Courses 30
 • 121 101 English Pronunciation 3
 • 121 102 Listening Comprehension 3
 • 121 103 Reading Comprehension 3
 • 121 104 English for Academic Purpose: Listening and Speaking 3
 • 121 105 English for Academic Purpose: Reading and Writing 3
 • 121 106 Communicative Grammar 3
 • 121 107 Fundamental of Speech 3
 • 121 108 Interpersonal Communication 3
 • 121 109 English Composition 3
 • 121 110 English for Business Presentation 3
 • Major Courses 45
 • 121 201 Business Research 3
 • 121 202 Advanced Business English Speaking 3
 • 121 203 English for International Business 3
 • 121 204 English for Public Relations 3
 • 122 205 Advanced Business English Writing 3
 • 121 206 Fundamental Translation 3
 • 121 207 Business Translation and Interpretation 3
 • 121 208 Business Negotiation 3
 • 121 209 English for Marketing 3
 • 121 210 Principle of Economics 3
 • 121 211 Principles of Management 3
 • 121 212 Business Law 3
 • 121 213 English for Business Writing 3
 • 121 214 Human Resource Management 3
 • 121 215 Critical Reading 3
 • Major Elective Courses 9
 • Choose 9 credits from the following list.
 • 121 301 Business Chinese I 3
 • 121 302 Business Chinese II 3
 • 121 303 Business Chinese III 3
 • 121 304 English for Service Industries 3
 • 121 305 Computer Application in Business 3
 • 121 306 Personality Development for Businessman 3
 • Cooperative Education Courses 10
 • 121 401 Seminar for Cooperative Education 1
 • 121 402 Cooperative Education 9
 • Free Elective Courses 6
 • Choose any subjects offered by St Theresa International College that is not repeated with the already learned subjects.
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

เมื่อจบการศึกษา สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ และนี้คือตัวอย่าง

อาชีพ

 • ทำงานในองค์กรของรัฐ
 • ทำงานในบริษัทธุรกิจเอกชน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นักแปลภาษาอังกฤษ/ล่าม
 • นักธุรกิจ
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • สถาบันการเงินต่างประเทศ
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
 • ศึกษาต่อในต่างประเทศ

ค่าเทอม

Semester 1Semester 2
Year 1฿70,300฿60,900
Year 2฿67,900฿69,400
Year 3฿61,900฿60,900
Year 4฿61,900฿59,500
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
 2. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว
 4. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  1. ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  2. ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  3. บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  4. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  5. ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :