ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คุณพร้อมสำหรับก้าวแรกในการเป็นครูที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?

ในฐานะครู คุณได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้มีศิลปะในการสอน การตัดสินใจ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์อย่างเข้มข้นด้วยสติปัญญา คุณธรรม และจิตวิญญาณ ดังนั้น คุณจึงมีโอกาสในงานอาชีพที่รออยู่อย่างมากมายในฐานะครูผู้สอนซึ่งถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการของสังคมและมนุษยชาติ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์เป็นหลักสูตร 5 ปี จบแล้วได้ทั้งปริญญาบัตรและใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพครูหรือคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยนำความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในวิชาชีพ

นักศึกษาที่เรียนในคณะศึกษาศาสตร์จะเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นเวลา 4 ปี และฝึกงานในโรงเรียนที่เป็นสถานที่จริงเป็นเวลา  1 ปี ก่อนที่จะจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การสอนและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์จริงนักศึกษาจะได้รับการดูแลจากครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่ฝึกสอนและจากอาจารย์ของวิทยาลัยฯในขณะฝึกงาน เมื่อจบการศึกษานอกจากการเป็นครูผู้สอนระดับมืออาชีพแล้ว บัณฑิตยังได้เรียนรู้การวางตัวที่เหมาะสมมีความซื่อสัตย์และพัฒนาอุปนิสัยการเป็นผู้แสวงหาความรู้ตลอดเวลา

 
 • All
 • General Education
 • Major Courses
Course Name Credits
 • General Education 30
 • Social Sciences 3
 • Choose 3 credits from the following subjects.
 • 101 108 Sociology 3
 • 101 114 World History 3
 • 101 117 Introduction to Law 3
 • Humanities 5
 • 102 113 Library Skills 1
 • Choose 4 Credits from the following subjects :
 • 102 107 Art Appreciation 2
 • 102 108 Music Appreciation 2
 • 102 114 Study Skills 1
 • 102 115 Communication and Human Relations 3
 • Language 15
 • 103 101 Thai for Special Purpose 3
 • 103 111 English 1 3
 • 103 112 English 2 3
 • 103 113 English 3 3
 • 103 115 English 4 3
 • Science and Mathematics 6
 • Choose 6 credits from the following subjects.
 • 104 103 Introduction to Statistics 3
 • 104 108 College Algebra 3
 • 104 111 Physical Science 3
 • 104 118 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • Choose 1 credit from the following subject.
 • 105 104 Wellness Development 1
 • 105 105 Personality Development 1
 • 105 106 Sports 1
 • Major Courses 129
 • Teaching Profession Courses 50
 • Major Required Courses (not less than 30 credits)
 • 151 101 Principles of Education and Teaching Profession 3
 • 151 102 Curriculum Development 3
 • 151 103 Learning Design and Management 3
 • 151 104 Innovation and Information Technology in Education 3
 • 151 105 Educational Psychology 3
 • 151 106 Educational Measurement and Evaluation 3
 • 151 107 Educational Research 3
 • 151 108 Educational Management 3
 • 151 109 Inclusive Education 2
 • 151 110 Quality Assurance in Education 2
 • 151 111 Thai Language and Culture for Teachers 2
 • Elective Teaching Profession Courses. Choose at least 4 credits from the following subjects:
 • 151 201 Education for Local Development 2
 • 151 202 Skills and Techniques of Teaching 2
 • 151 203 Curriculum and Instruction in ASEAN 2
 • 151 204 Counseling Psychology and Guidance 2
 • 151 205 Classroom Management 2
 • Practicum Profession Teaching Courses Choose at least 16 credits from the following subjects:
 • 151 301 Practicum I 2
 • 151 302 Practicum II 2
 • 151 303 Teacher Professional Internship I 6
 • 151 304 Teacher Professional Internship II 6
 • Core Courses 79
 • Major Required Courses (69 Credits)
 • 151 401 Listening and Speaking I 3
 • 151 402 Listening and Speaking II 3
 • 151 403 Paragraph Reading 3
 • 151 404 Paragraph Writing 3
 • 151 405 English Syntax 3
 • 151 406 Introduction to Linguistic 3
 • 151 407 Forms and Usage in Modern English I 3
 • 151 408 Forms and Usage in Modern English II 3
 • 151 409 Practical English Phonetics 3
 • 151 410 Formulaic Writing 3
 • 151 411 A Discourse Approach to Reading 3
 • 151 412 Creative Writing 3
 • 151 413 Reading for Text Interpretation 3
 • 151 414 Language of Literature 3
 • 151 415 Children Literature 3
 • 151 146 Translation I 3
 • 151 417 Translation II 3
 • 151 418 Language Learning through Drama 3
 • 151 419 Public Speaking in English 3
 • 151 420 English for Academic Communication 3
 • 151 421 Socio-Cultural Backgrounds of English-Speaking Countries 3
 • 151 422 Materials and Information Technology in English Teaching 3
 • 151 423 Measurement and Evaluation in English Teaching 3
 • Major Teaching Courses : (6 Credits)
 • 151 501 English Language Teaching and Learning I 3
 • 151 502 English Language Teaching and Learning II 3
 • Major Elective Courses : (4 Credits) Choose 4 credits from the following subjects :
 • 151 601 Mass Media English 2
 • 151 602 English Camp 2
 • 151 603 Language Course Design 2
 • 151 604 Seminar in English Teaching 2
 • 151 605 Reading for Pedagogical Purposes 2
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ และร่วมในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

อาชีพ

 • ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
 • ผู้บริหารโรงเรียน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย
 • ครูสอนพิเศษ
 • นักวิชาการศึกษาในชุมชน
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • นักเขียนสร้างสรรค์สำหรับสื่อ

ค่าเทอม 2562-2563

Semester 1Semester 2
Year 1฿66,800฿66,900
Year 2฿66,400฿78,400
Year 3฿70,900฿72,900
Year 4฿76,900฿75,900
Year 5฿31,900฿35,000
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัทธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า.
 2. ผู้สมัครควรที่จะสามารถแสดงออกในด้านสุขภาพทางจิตและทางกายที่ดี.
 3. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ.
 4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว.
 5. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :