ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คุณพร้อมสำหรับก้าวแรกในการเป็นครูที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?

ในฐานะครู คุณได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้มีศิลปะในการสอน การตัดสินใจ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์อย่างเข้มข้นด้วยสติปัญญา คุณธรรม และจิตวิญญาณ ดังนั้น คุณจึงมีโอกาสในงานอาชีพที่รออยู่อย่างมากมายในฐานะครูผู้สอนซึ่งถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการของสังคมและมนุษยชาติ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์เป็นหลักสูตร 4 ปี จบแล้วได้ทั้งปริญญาบัตรและใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพครูหรือคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยนำความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในวิชาชีพ

นักศึกษาที่เรียนในคณะศึกษาศาสตร์จะเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นเวลา 3 ปี และฝึกงานในโรงเรียนที่เป็นสถานที่จริงเป็นเวลา  1 ปี ก่อนที่จะจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การสอนและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์จริงนักศึกษาจะได้รับการดูแลจากครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่ฝึกสอนและจากอาจารย์ของวิทยาลัยฯในขณะฝึกงาน เมื่อจบการศึกษานอกจากการเป็นครูผู้สอนระดับมืออาชีพแล้ว บัณฑิตยังได้เรียนรู้การวางตัวที่เหมาะสมมีความซื่อสัตย์และพัฒนาอุปนิสัยการเป็นผู้แสวงหาความรู้ตลอดเวลา

 
 • All
 • General Education Courses
 • Teaching Profession Courses
 • Major Courses
 • Free Elective Courses
Course Name Credits
 • General Education Courses 30
 • Social Sciences 3
 • Choose 3 credits from the following subjects
 • 100 101 Man, Society and Environment 3
 • 100 102 Government and Politics of Thailand 3
 • 100 103 Law and Society 3
 • 100 104 Psychology in Everyday Life 3
 • Humanities 5
 • Choose 5 credits from the following subjects
 • 100 201 The Art of Thinking 3
 • 100 202 Philosophy and Religions 3
 • 100 203 Communication and Human Relations 3
 • 100 204 Library Skills 1
 • 100 205 Study Skills 1
 • 100 206 Art Appreciation 1
 • 100 207 Music Appreciation 1
 • Language 15
 • Choose 15 credits from the following subjects
 • 100 301 Thai for International Students 3
 • 100 302 Thai for Communication 3
 • 100 303 English 1 3
 • 100 304 English 2 3
 • 100 305 English 3 3
 • 100 306 English 4 3
 • 100 307 English for Specific Purposes 3
 • Science and Mathematics 6
 • Choose 6 credits from the following subjects
 • 100 401 Mathematics, Science and Man 3
 • 100 402 Statistics in Everyday Life 3
 • 100 403 Biology in Everyday Life 3
 • 100 404 Physics in Everyday Life 3
 • 100 405 Chemistry in Everyday Life 3
 • 100 406 Calculus in Everyday Life 3
 • 100 407 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • Choose 1 credit from the following subject
 • 100 501 Aerobics 1
 • 100 502 Personality Development 1
 • 100 503 Sports 1
 • 100 504 Social Dances 1
 • Teaching Profession Courses 50
 • Required Courses 30
 • 151 101 SelfActualization for Teachers 3
 • 151 102 Educational Philosophy 2
 • 151 103 Language and Culture for Teachers 2
 • 151 104 Psychology for Teacher 3
 • 151 105 Curriculum Development 3
 • 151 106 Learning Management 3
 • 151 107 Innovation and Information Technology in Education 3
 • 151 108 Principles of Administration and Classroom Management 3
 • 151 109 Learning Measurement and Evaluation 3
 • 151 110 Research for Learning Development 3
 • 151 111 Quality Assurance in Education 2
 • Teachign Elective Courses 4
 • Choose 4 credits from the following list.
 • 151 201 Education for Local Development 2
 • 151 202 Curriculum and Instruction in ASEAN 2
 • 151 203 Developing The Learning Society 2
 • Practicum Courses 16
 • 151 301 Practicum I 2
 • 151 302 Practicum II 2
 • 151 303 Teacher Professional Internship I 6
 • 151 304 Teacher Professional Internship II 6
 • Major Courses 79
 • Major Core Courses 69
 • 151 401 Listening and Speaking I
 • 151 402 Listening and Speaking II
 • 151 403 Paragraph Reading
 • 151 404 Paragraph Writing
 • 151 405 English Syntax
 • 151 406 Introduction to Linguistics
 • 151 407 Forms and Usage in Modern English I
 • 151 408 Forms and Usage in Modern English II
 • 151 409 Practical English Phonetics
 • 151 410 Formulaic Writing
 • 151 411 A Discourse Approach to Reading
 • 151 412 Creative Writing
 • 151 413 Reading for Text Interpretation
 • 151 414 Language of Literature
 • 151 415 Children Literature
 • 151 416 Translation I
 • 151 417 Translation II
 • 151 418 Language Learning through Drama
 • 151 419 Public Speaking in English
 • 151 420 English for Academic Communication
 • 151 421 Socio-Cultural Backgrounds of English-Speaking Countries
 • 151 422 Materials and Information Technology in English Teaching
 • 151 423 Assessment and Evaluation in English Teaching
 • Major Courses in Teaching Techniques 6
 • 151 501 English Language Teaching and Learning I 3
 • 151 502 English Language Teaching and Learning II 3
 • Major Elective Courses 4
 • Choose 4 credits from the following list.
 • 151 601 Mass Media English 2
 • 151 602 English Camp 2
 • 151 603 Language Course Design 2
 • 151 604 Seminar in English Teaching 2
 • 151 605 Reading for Pedagogical Purposes 2
 • Free Elective Courses 6
 • Choose any subjects offered by St Theresa International College that is not repeated with the already learned subjects.
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ และร่วมในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

อาชีพ

 • ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
 • ผู้บริหารโรงเรียน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย
 • ครูสอนพิเศษ
 • นักวิชาการศึกษาในชุมชน
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • นักเขียนสร้างสรรค์สำหรับสื่อ

ค่าเทอม

Semester 1Semester 2
Year 1฿67,300฿66,900
Year 2฿64,900฿69,400
Year 3฿61,900฿54,900
Year 4฿67,900฿59,500
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัทธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
 2. ผู้สมัครควรที่จะสามารถแสดงออกในด้านสุขภาพทางจิตและทางกายที่ดี
 3. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว
 5. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :