ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

การบริหารจัดการโลจิสติคส์ เป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เต็มไปด้วยโอกาสในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติของวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายอันนำมาซึ่งประโยชน์การบริหารการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะในการจัดการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าสู่มือของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความรวดเร็วเพื่อให้มีต้นทุนต่ำสุด การบริการลูกค้า สต็อคสินค้า และการบรรจุหีบห่อ  นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมโสจิสติคส์เพี่อให้ได้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงระบบโลจิสติคส์ในโลกปัจจุบัน ได้ไปดูงานนอกสถานที่ในบริษัทขนส่งขนาดใหญ่  โดยวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษาสาขานี้สอบTOEIC ก่อนจบการศึกษาเพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพและได้ทำงานในบริษัทขนส่งชั้นนำของประเทศ

นักศึกษาสาขานี้จะได้เรียนรู้พื้นฐานของธุรกิจที่ครอบคลุมถึงการตลาด  การเงินและเศรษฐกิจจากหลักสูตรที่เน้นการบริหารจัดการการซื้อวัตถุดิบ  การจัดการด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า และลักษณะของการจัดการด้านโลจิสติคส์ที่ถูกกฎหมาย

 
 • All
 • General Education Courses
 • Major Required Courses
 • Free Elective Courses
Course Name Credits
 • General Education Courses 30
 • Social Sciences 3
 • Choose 3 credits from the following subjects
 • 100 101 Man, Society and Environment 3
 • 100 102 Government and Politics of Thailand 3
 • 100 103 Law and Society 3
 • 100 104 Psychology in Everyday Life 3
 • Humanities 5
 • Choose 5 credits from the following subjects
 • 100 201 The Art of Thinking 3
 • 100 202 Philosophy and Religions 3
 • 100 203 Communication and Human Relations 3
 • 100 204 Library Skills 1
 • 100 205 Study Skills 1
 • 100 206 Art Appreciation 1
 • 100 207 Music Appreciation 1
 • Language 15
 • Choose 15 credits from the following subjects
 • 100 301 Thai for International Students 3
 • 100 302 Thai for Communication 3
 • 100 303 English 1 3
 • 100 304 English 2 3
 • 100 305 English 3 3
 • 100 306 English 4 3
 • 100 307 English for Specific Purposes 3
 • Science and Mathematics 6
 • Choose 6 credits from the following subjects
 • 100 401 Mathematics, Science and Man 3
 • 100 402 Statistics in Everyday Life 3
 • 100 403 Biology in Everyday Life 3
 • 100 404 Physics in Everyday Life 3
 • 100 405 Chemistry in Everyday Life 3
 • 100 406 Calculus in Everyday Life 3
 • 100 407 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • Choose 1 credit from the following subject
 • 100 501 Aerobics 1
 • 100 502 Personality Development 1
 • 100 503 Sports 1
 • 100 504 Social Dances 1
 • Major Required Courses 90
 • Core Courses 42
 • 211 111 Principles of Accounting 1 3
 • 211 311 Business Finance 3
 • 211 313 Managerial Accounting 3
 • 213 211 Principles of Marketing 3
 • 214 101 Principles of Economics 3
 • 214 201 Modern Management 3
 • 214 202 Business Statistics 3
 • 214 203 Business Law 3
 • 214 204 Taxation 1 3
 • 214 301 Quantitative Analysis for Business 3
 • 214 311 Modern Human Resource Management 3
 • 214 302 Production and Operations Management 3
 • 212 214 Information Technology Management 3
 • 214 409 Strategic Management 3
 • Required Courses 39
 • 218 201 Logistics and Supply Chain Management 3
 • 218 202 Legal Aspects for Logistics 3
 • 218 301 Information Technology for Logistics 3
 • 218 302 Procurement Management 3
 • 218 303 Insurance on Transport Industry 3
 • 218 304 International Trade and Policy 3
 • 218 305 Freight Transport and Distribution 3
 • 218 306 Material Handling and Packaging 3
 • 218 401 Inventory and Warehouse Management 3
 • 218 403 International Logistics 3
 • 218 410 Operations Research 3
 • 001 499 Cooperative Education/Internship 3
 • Elective Courses 9
 • Choose any 3 courses from the following list.
 • 111 420 English for Business 1 3
 • 111 421 English for Business 2 3
 • 112 420 Chinese for Business 1 3
 • 112 421 Chinese for Business 2 3
 • 113 420 Japanese for Business 1 3
 • 113 421 Japanese for Business 2 3
 • 114 420 French for Business 1 3
 • 114 421 French for Business 2 3
 • 115 420 German for Business 1 3
 • 115 421 German for Business 2 3
 • 216 211 Introduction to Air Traffic Control 3
 • 216 304 Fleet Planning and Effective Scheduling 3
 • 216 306 Airline Cost Management 3
 • 218 404 Transport Safety and Environment 3
 • 218 405 Strategic Location Decisions 3
 • 218 406 Performance Measurement in Supply Chain 3
 • 218 407 Transport Economics 3
 • Free Elective Courses 6
 • Choose any subjects offered by St Theresa International College that is not repeated with the already learned subjects.
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

อาชีพ

 • เป็นผู้วิเคราะห์ และที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติคส์
 • ผู้จัดการด้านการบริการลูกค้า
 • พนักงานขาย
 • ผู้จัดการแผนกวัตถุดิบ
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ค่าเทอม

Semester 1Semester 2
Year 1฿70,300฿60,900
Year 2฿61,900฿63,400
Year 3฿70,900฿69,900
Year 4฿61,900฿59,500
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
 2. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว
 4. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :