ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

อยากเป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัยไหม?

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้รับการรับรองหลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ 6 เดือนจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์เห็นความสำคัญในการดูแลเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลเด็กปฐมวัยขึ้น


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการดูแลเด็กเล็กและการช่วยชีวิต การเจริญเติบโตและพัฒนาการ สุขอนามัยเด็กปฐมวัย สามารถดูแลด้านโภชนาการ การเล่นและการเรียนรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและระดับอนุบาลได้ในศูนย์พยาบาลเด็กเล็ก ในที่พักอาศัย หมู่บ้านและชุมชน นอกจากนี้นักศึกษาจะสามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย และการฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกงานและลงมือปฎิบัติจริงในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก  เพื่อรับประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน

 
 • All
 • กลุ่มวิชาแกน
Course Name Credits
 • กลุ่มวิชาแกน 16
 • NS 001 การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย 2
 • NS 002 จิตวิทยาเด็กและการให้การปรึกษา 1
 • NS 003 หลักการดูแลเด็กปฐมวัย 3
 • NS 004 อาหารและโภชนาการในเด็กปฐมวัย 1
 • NS 005 หลักกฎหมาย และจริยธรรมในการดูแลเด็ก 1
 • NS 006 ปัญหาสุขภาพ และอุบัติเหตุในเด็ก และการช่วยเหลือเบื้องต้น 2
 • NS 007 ฝึกปฏิบัติการดูแลเด็ก 3
 • NS 008 ฝึกปฏิบัติการการจัดการอาหาร และโภชนาการเด็ก 1
 • NS 009 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการและการเล่นในเด็กปฐมวัย 2
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

หลังจบหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลเด็กปฐมวัย สามารถทำงานเป็นพนักงานให้การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลและในบ้าน

อาชีพ

 • พนักงานให้การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก ในโรงเรียนอนุบาลและที่บ้าน

ค่าเทอม

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

2. อายุไม่ต่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์

3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :