ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คุณอยากช่วยชีวิตคนไหม?

ปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพพยาบาลและคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยของเรายังมีความร่วมมือกับสภาวิชาชีพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพเมื่อจบการศึกษา นักศึกษามีความมั่นใจได้ว่าจะสามารถให้คำแนะนำดูแลและพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ ฝึกปฎิบัติในห้องปฎิบัติจริงที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยได้มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

ด้วยหลักสูตรที่รวมวิชาชีววิทยา  และ ปรัชญาขั้นพื้นฐานที่เน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพ  นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยจากผู้มีคุณวุฒิระดับมืออาชีพทั้งในโรงพยาบาล และคลินิก จนถึงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในหน่วยงานชุมชน ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกงานและลงมือปฎิบัติจริงในโรงพยาบาลต่างๆตลอดหลักสูตร เพื่อรับประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการทำกิจกรรมในห้องเรียนอันจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้สามารถทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีแรก นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นรวมถึงได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากหลากหลายชาติ   เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและในปีที่ 2-4  นักศึกษาจะถูกส่งไปฝึกงานในวอร์ดของโรงพยาบาล เป็นเวลา 1เทอมของแต่ละปี  ที่นั่น นักศึกษาจะได้เรียนรู้การอ่านประวัติและวิธีการดูแลผู้ป่วยทุกวัยตั้งแต่ต้นจนถึงระยะพักฟื้น

 
 • All
 • General Education
 • Major Courses
 • Professional Courses
 • Free Elective Courses
Course Name Credits
 • General Education 31
 • Social Sciences 3
 • 101 102 Man, Society and Environment 3
 • Humanities 5
 • 102 117 Philosophy and Religion 2
 • 102 118 Psychology in Everyday Life 3
 • 105 109 Exercise for Health 0
 • Language 15
 • 103 111 English 1 3
 • 103 112 English 2 3
 • 103 113 English 3 3
 • 103 114 Technical English for Nurses 3
 • 103 103 Thai for Communication 3
 • Science and Mathematics 8
 • 104 116 Physics in Everyday Life 3
 • 106 104 Biostatistics 3
 • 104 121 Chemistry in Everyday Life 2
 • Major Courses 107
 • Professional Foundation Courses 79
 • 501 101 Anatomy and Physiology I 3
 • 501 102 Anatomy and Physiology II 3
 • 501 103 Biochemistry 3
 • 501 201 Microbiology and Parasitology 3
 • 501 202 Pathophysiology 3
 • 501 203 Pharmacology 3
 • 501 204 Epidemiology 2
 • 501 205 Health Economics 2
 • 501 104 Nutrition 3
 • 501 105 Biology 3
 • Professional Courses 79
 • Theory Courses 51
 • 502 201 Concepts, Theory and Nursing Process 2
 • 502 202 Health Assessment 2
 • 502 203 Principle of Nursing I 3
 • 502 204 Principle of Nursing II 3
 • 502 205 Health Promotion 3
 • 502 301 Nursing Care for Adult I 3
 • 502 302 Nursing Care for Adult II 3
 • 502 303 Child and Adolescence Nursing 3
 • 502 304 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery _ 3
 • 502 305 Primary Medical Care 2
 • 502 306 Nursing Care of Elderly 2
 • 502 401 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II 3
 • 502 402 Community Health Nursing 3
 • 502 403 Mental Health and Psychiatric Nursing 3
 • 502 404 Nursing Administration 2
 • 503 201 Ethics and Laws in Nursing 3
 • 503 202 Information in Nursing 2
 • 503 401 Issue and Trends in Nursing 3
 • 503 402 Nursing Research 3
 • Practicum Courses 28
 • 504 201 Principle of Nursing Practicum 3
 • 504 301 Adult and Elderly Nursing Practicum I 3
 • 504 302 Adult and Elderly Nursing Practicum II 3
 • 504 303 Child and Adolescent Nursing Practicum 3
 • 504 304 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 3
 • 504 305 Primary Medical Care Practicum 2
 • 504 401 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II 3
 • 504 402 Mental Health and Psychiatric Practicum 3
 • 504 403 Nursing Administration Practicum 2
 • 504 404 Community Nursing Practicum 3
 • 504 405 Practicum in Professional Skill Development 0
 • Free Elective Courses 6
 • 101 105 Thai and World Civilizations 3
 • 101 118 Aesthetics 3
 • 101 119 Elementary Management and Marketing in Healthcare Services Business 3
 • 102 102 The Art of Thinking 3
 • 501 102 Herbal Plants 3
 • 503 304 Thai Traditional Therapeutic massage 3
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

หลังจบหลักสูตรนี้ นักศึกษามากกว่า 70% สามารถสอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล และได้ทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆทันทีนอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลหลายแห่งมาตั้งบูธรับนักศึกษาตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4โรงพยาบาลบางแห่งเสนอเงินทุนการศึกษา โดยเซ็นต์สัญญาทำงานเป็นเวลา 3 ปี

อาชีพ

 • พยาบาลประจำในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • พยาบาลสาขาชีวอนามัย
 • พยาบาลในหน่วยงานพิเศษ เช่น กองควบคุมและป้องกันโรค
 • พยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น คลินิก สปา และ ศูนย์สวัสดิภาพเด็กและทารก
 • พยาบาลประจำสถานศึกษา

ค่าเทอม

Semester 1Semester 2Summer
Year 1฿90,080฿81,180---
Year 2฿77,720฿73,560฿31,100
Year 3฿74,640฿49,500฿28,460
Year 4฿52,640฿69,300---
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) – แผนการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว
 4. ผู้สมัครควรมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตรและหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม.
 5. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :