ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

สถานที่ทำงานในประเทศไทยปัจจุบันมีความปลอดภัยมากกว่าแต่ก่อน สืบเนื่องจากกฎและข้อบังคับให้มีนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทำงานอยู่ในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นหลักสูตรที่เน้นการเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการประเมินและป้องกันอันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในสถานที่ทำงานให้น้อยที่สุด รวมทั้งสามารถช่วยผู้บริหารระดับสูงในการบริหารจัดการสวัสดิภาพของพนักงานในองค์กรให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีความภาคภูมิใจในการเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้สอนสาขานี้เป็นสองภาษาซึ่งทำให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความแม่นยำ อีกทั้งมีวิจารณญาณในการบริหารการจัดการนักศึกษาจะได้ฝึกงานในสถานที่ทำงานจริงในปีสุดท้ายของการศึกษาเพื่อนำความรู้ในห้องเรียนมาสู่การปฎิบัติจริง

วัตถุประสงค์

 • นักศึกษามีความสามารถจัดการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
 • นักศึกษามีความสามารถในการตรวจสอบสถานที่ทำงานเพื่อหาสาเหตุและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ
 • นักศึกษาสามารถกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่ช่วยบรรเทาอันตรายในสถานที่ทำงาน
 • นักศึกษามีความสามารถทำงานและร่วมมือกับนักวิชาการมืออาชีพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
 
 • All
 • General Education
 • Major Courses
 • Free Elective Course
Course Name Credits
 • General Education 32
 • Social Sciences 3
 • 101 101 Man, Society and Environment 3
 • Humanities 4
 • 102 104 Introduction to Psychology 3
 • 102 113 Library Skills 1
 • Language & Communication 12
 • 103 103 Thai for Communication 3
 • 103 111 English 1 3
 • 103 112 English 2 3
 • 103 420 English for Communication in Health Profession 3
 • Mathematics & Applied Statistics 6
 • 104 103 Introduction to Statistics 3
 • 104 118 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • 105 107 Social Dances 1
 • General Science 6
 • 106 101 Biology 3
 • 106 104 Chemistry 3
 • Major Courses 104
 • Core Courses 60
 • 501 101 Anatomy and Physiology I 3
 • 501 102 Anatomy and Physiology II 3
 • 501 104 Microbiology and Parasitology 3
 • 501 108 Health Economics 2
 • 900 101 Biochemistry for Health Science 3
 • 900 102 Introduction to Public Health 2
 • 900 203 Physics for Health Science 3
 • 900 204 Public Health Ethics 2
 • 900 205 Public Health Pharmacy 3
 • 900 206 Nutrition and Therapeutic Nutrition 2
 • 900 207 Biostatistics 2
 • 900 209 Epidemiology and Disease Control 2
 • 900 210 Communicable and Non-communicable Disease 3
 • 900 211 Dental Health 2
 • 900 212 Health Education and Health Behavior 2
 • 900 213 Health Communication 2
 • 900 214 Community Health 3
 • 900 215 Innovation and Health Technology 2
 • 900 216 Project Planning and Assessment 2
 • 900 317 Holistic Health Care 3
 • 900 318 Basic Environmental Health Science 2
 • 900 319 Laboratory Examination in Public Health 2
 • 900 320 Basic Occupational Health and Safety 2
 • 900 422 Research Methodology in Public Health 3
 • 900 423 Seminar in Public Health Issues and Trends 2
 • Major Required Courses 38
 • 903 301 Introduction to Industrial Hygiene 3
 • 903 302 Environmental and Occupational Toxicology 3
 • 903 303 Basic Engineering for Occupational and Environmental Health 3
 • 903 305 Industrial and hazardous Waste Management 3
 • 903 410 Environment and Health Impact Assessment 2
 • 904 301 Industrial Venilation and Industrial Pollution Control 2
 • 904 302 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 3
 • 904 303 Ergonomics 3
 • 904 304 Industrial Psychology 2
 • 904 305 Occupational Medicine 2
 • 904 306 Environmental and Occupational Health and Safety Laws 2
 • 904 407 Occupational Health and Safety Administration 2
 • 904 408 Fire Prevention and Control 2
 • 904 409 Industrial Safety Technology 2
 • 904 410 Health Service in the Workplace 3
 • 904 411 Professional Practices Preparation in Occupational Health and Safety 1
 • The academic professional experiences and cooperative education 6
 • Students can choose 2 ways by the following.-
 • 1) Students who join the academic professional experiences and cooperative education can choose the following subjects.-
 • 904 412 Co-operative Education in Occupational Health and Safety 6
 • 2) Students who are not join the academic professional experiences and cooperative education can choose the following subjects.-
 • 904 413 Professional Practices in Occupational Health and Safety 4
 • 904 414 Occupational Health and Safety Study Project 2
 • Free Elective Course 6
 • Students can choose not less than 6 credits from the following subjects.-
 • 900 324 Primary Medical Care 3
 • 900 325 Alternative Medicines and Local Folk Wisdom 3
 • 900 326 Global Health 2
 • 900 327 Sex Education 2
 • 900 328 Health Business Entrepreneurs and Establishment 2
 • 901 313 Health, Beauty and Spa Business 2
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

เนื่องจากประเทศไทยมีพรบ.โรงงาน พ.ศ. 2549 โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปิดรับบัณฑิตสาขานี้มากขึ้น  นักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาก่อน เพราะโรงงานส่วนใหญ่ ผู้จัดการโรงงานจะเป็นชาวต่างประเทศอาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการมากในตลาดอุตสาหกรรม

อาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • นักวางแผนด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ค่าเทอม 2562-2563

Semester 1Semester 2
Year 1฿78,800฿69,900
Year 2฿70,900฿72,400
Year 3฿70,900฿69,900
Year 4฿70,400฿70,000
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า – แผนการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว
 4. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :