ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ( 1 ปี )เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในการช่วยเหลือการปฏิบัติการพยาบาล โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป้นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเร็ว เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้กับสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้

ผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยร่วมกับพยาบาล และเนื่องจากผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ผู้ช่วยพยาบาลจึงมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย และช่วยในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย อันเป็นกระบวนการสำคัญหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์มาแล้ว จึงนับว่าผู้ช่วยพยาบาลมีส่วนสำคัญในการจัดการที่ดีต่อผู้ป่วย

เมื่อสำเร็จหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ก็จะได้เริ่มต้นอาชีพผู้ช่วยพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างเป็นทางการและเต็มไปด้วยความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  และมีรายได้สูง  โดยสามารถปฏิบัติงานได้ที่โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์เด็กเล็ก  และการประกอบอาชีพอิสระ เช่นการรับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน

 

 

 

ทำไมต้องเป็นผู้ช่วยพยาบาล ?

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซานักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การดูแลเด็กไปจนถึงดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลทราบถึงทุกขั้นตอนที่จำเป็นทั้งทางทฤษฎี และทางการปฏิบัติที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

แต่เนื่องจากว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ  ทางวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจึงได้รวบรวมความเข้มข้นด้านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพราะภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อผู้ช่วยพยาบาลต้องสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มาจากทั่วทุกมุมโลก

เพื่อช่วยให้การฝึกอบรมของคุณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในด้านการปฏิบัติการของผู้ช่วยพยาบาล  เรามีสถานที่โรงพยาบาลจำลองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจะได้รับการปฏิบัติ เสมือนได้รับประสบการณ์จริงในห้องปฏิบัติการพยาบาล และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

 
 • All
 • General Education
 • Major Required Courses
Course Name Credits
 • General Education 8
 • 101 101 English in daily life 2
 • 101 102 English communication with people who have health problems 2
 • 101 104 Psychology for Practical Nursing 2
 • 101 105 Human Relations and Communication 2
 • Major Required Courses 29
 • 511 101 Principles of law and ethics in health care 1
 • 511 102 Health Promotion and Environmental Health 2
 • 511 103 Nutrition and Diet Manager 2
 • 511 104 Anatomy and Physiology 2
 • 511 105 Technical assistance and supervision, basic 3
 • 511 106 Management of health service units and maintenance of medical equipment 1
 • 511 107 Children assistance and care 2
 • 511 108 Adult and elder assistance and care 3
 • 511 109 Obstetrics and Gynecology assistance and care 2
 • 511 110 Mental health problems assistance and care 1
 • 511 111 Basic technical assistance and supervision 2
 • 511 112 Health services unit management and medical equipment maintenance 1
 • 511 113 Children assistance and the care 2
 • 511 114 Adult and elder assistance and care 3
 • 511 115 Obstetrics and Gynecology assistance and care 2
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  นักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ช่วยพยาบาล คุณจะมีคุณสมบัติในการรักษาผู้ป่วยและสร้างความมั่นคง ความมั่นใจในการยึดถือเป็นอาชีพได้ เพราะมีความจำเป็นอย่างมากในการดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว นับว่าเป็นการช่วยชีวิต การให้การบริการชุมชน และการปฏิบัติงานส่วนตัว หรืออาจจะปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรม ในโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็ก หรือตามคลินิก  โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

สำหรับหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล  มีตั้งแต่หน้าที่การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน ในการเก็บตัวอย่างเลือด ตรวจสอบเช็คสุขภาพของผู้ป่วย  ช่วยดูแลความเคลื่อนไหของผู้ป่วย  การป้อนอาหาร  การทำความสะอาดร่างกาย  การแต่งกาย การเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้ป่วย  และความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยทั่วๆไป

ค่าเทอม

Semester 1Semester 2Summer
Fee฿25,000฿25,000฿25,000
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว
 4. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :