ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คุณเคยตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหม

มีอาหารกี่ชนิดในประเทศไทยที่ปนเปื้อนไปด้วยยาฆ่าแมลง?  อะไรคือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในแหล่งชุมชน?

นักศึกษาของหลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซาตอบคุณได้เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาทุกด้านที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะได้เรียนรู้วิชาทางการแพทย์และปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อชุมชนในปัจจุบัน  ที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นักศึกษาจะได้พบประสบการณ์จาการทำงานจริงนอกห้องเรียนซึ่งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษากล้าเผชิญกับสิ่งท้าทายในการช่วยชีวิตผู้คนมากมาย


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขชุมชน (สาขาสาธารณสุขชุมชน) ฝึกนักศึกษาให้รู้จักการวางแผนและนำความรู้มาแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขชุมชน เช่น สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมการดูแลผู้สูงอายุ   นักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางด้านสังคมจิตวิทยาสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการเมือง โดยอาจารย์ผู้สอนและทีมผู้จัดกิจกรรรมภาคสนามด้านสาธารณสุขชุมชนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งนักศึกษาจะได้ทำงานในสถานการณ์จริง รวมถึงเรียนรู้วิธีการประเมินการรักษาการป้องกันโรคทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพและการวิจัยสภาพแวดล้อมอีกด้วย

สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ  เสริมสร้างนักศึกษาให้ใช้ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษอันนำมาซึ่งโอกาสในการทำงานกับองค์กรสาธารณสุขชุมชนทั่วโลก  ด้วยอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาที่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ผู้สอนจะช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงความเป็นชุมชน ช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมเวิร์คและความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

นักศึกษาปีสุดท้ายจะต้องผ่านการฝึกงานเพื่อได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขชุมชน

 
 • All
 • General Education
 • Major Courses
 • Free Elective Course
Course Name Credits
 • General Education 32
 • Social Sciences 3
 • 101 101 Man, Society and Environment 3
 • Humanities 4
 • 102 104 Introduction to Psychology 3
 • 102 113 Library Skills 1
 • Language & Communication 12
 • 103 103 Thai for Communication 3
 • 103 111 English 1 3
 • 103 112 English 2 3
 • 103 420 English for Communication in Health Profession 3
 • Mathematics & Applied Statistics 6
 • 104 103 Introduction to Statistics 3
 • 104 118 Computer Applications 3
 • Quality of Life Development 1
 • Choose 1 credit from the following subjects:
 • 105 105 Personality Development 1
 • 105 107 Social Dances 1
 • General Science 6
 • 106 101 Biology 3
 • 106 104 Chemistry 3
 • Major Courses 101
 • Core Courses 64
 • 501 101 Anatomy and Physiology I 3
 • 501 102 Anatomy and Physiology II 3
 • 501 104 Microbiology and Parasitology 3
 • 501 108 Health Economics 2
 • 900 101 Biochemistry for Health Science 3
 • 900 102 Introduction to Public Health 2
 • 900 203 Physics for Health Science 3
 • 900 204 Public Health Ethics 2
 • 900 205 Public Health Pharmacy 3
 • 900 206 Nutrition and Therapeutic Nutrition 2
 • 900 207 Biostatistics 2
 • 900 208 Law in Public Health and Basic Forensics Meicine 2
 • 900 209 Epidemiology and Disease Control 2
 • 900 210 Communicable and Non-communicable Disease 3
 • 900 211 Dental Health 2
 • 900 212 Health Education and Health Behavior 2
 • 900 213 Health Communication 2
 • 900 214 Community Health 3
 • 900 215 Innovation and Health Technology 2
 • 900 216 Project Planning and Assessment 2
 • 900 317 Holistic Health Care 3
 • 900 318 Basic Environmental Health Science 2
 • 900 319 Laboratory Examination in Public Health 2
 • 900 320 Basic Occupational Health and Safety 2
 • 900 321 Public Health Administration 2
 • 900 422 Research Methodology in Public Health 3
 • 900 423 Seminar in Public Health Issues and Trends 2
 • Major Required Courses 31
 • 902 301 Anthropology and Sociology in Public Health 2
 • 903 302 Community Mental Health 2
 • 902 303 Reproductive Health and Family Health Care 3
 • 902 304 Elderly Health Care 2
 • 902 305 Sustainable Community Health and Empowerment Development 3
 • 902 306 Home Health Care 3
 • 902 307 Teaching and Counseling in Health Care 3
 • 902 308 Vectors and Rodent Control 2
 • 902 409 Basic Treatment in Primary Care Unit 3
 • 902 410 Community Health Promotion and Services 3
 • 902 411 Information Systems for Public 2
 • 902 412 Leadershop and Team Development in Health Care 2
 • 902 413 Professional Practice Preparation in Community Health 1
 • The academic professional experiences and cooperative education 6
 • Students can choose one (1) from the following study paths:
 • 1) Students who will join academic professional experiences and cooperative education can choose the following subjects.
 • 902 414 Co-operative Education in Community Health 6
 • 2) Students who will not join the academic professional experiences and cooperative education can choose the following subjects.
 • 902 415 Professional Practice in Community Health 4
 • 902 416 Independent Study in Community Health 2
 • Free Elective Course 6
 • Students can choose not less than 6 credits from the following subjects.-
 • 900 324 Primary Medical Care 3
 • 900 325 Alternative Medicines and Local Folk Wisdom 3
 • 900 326 Global Health 2
 • 900 327 Sex Education 2
 • 901 313 Health, Beauty and Spa Business 2
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

สามารถทำงานกับองค์กรระดับสากลของภาครัฐและเอกชน  องค์กรสาธารณสุข และเนื่องจากการดูแลสุขภาพมีค่าใช้จ่ายสูง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากซึ่งหมายความว่านักศึกษาสามารถมีงานรองรับทันทีเมื่อจบการศึกษา  นอกจากนี้ยังสามารถไปศึกษาต่อในสาขาแพทยศาสตร์  กายภาพบำบัด หรือสาธารณสุขศาสตร์อีกด้วย

อาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัย
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและป้องกันHIV/โรคเอดส์
 • นักโภชนาการ
 • ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกาย
 • ผู้เชี่ยวชาญการรักษาความปลอดภัย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ค่าเทอม 2562-2563

Semester 1Semester 2
Year 1฿78,800฿69,900
Year 2฿70,900฿72,400
Year 3฿70,900฿69,900
Year 4฿70,400฿70,000
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า – แผนการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว
 4. ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วพร้อมค่าธรรมเนียม
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่ได้รับรองแล้ว
  • บัตรประชาชนต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่ได้รับการรับรองแล้ว
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 x 2″ 2 รูป
  • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :